top of page

Zamknięcie czterech fabryk soków w Brazylii z powodu fałszowania

Brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Zaopatrzenia (MAPA) dokonało zapobiegawczego zamknięcia czterech fabryk soków z powodu fałszowania. Łącznie skonfiskowano 46 000 litrów soków zagęszczonych i 78 000 litrów soku z pomarańczy.

Brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Zaopatrzenia (MAPA) w informacji prasowej z 24 sierpnia 2022 r. poinformowało o zapobiegawczym zamknięciu czterech fabryk soków – jednej w stanie São Paulo i trzech w stanie Santa Catarina. Łącznie skonfiskowano 46 000 litrów soków zagęszczonych i 78 000 litrów soku z pomarańczy.


Rutynowe kontrole w ramach programu zwalczania oszustw

Akcję przeprowadzili urzędnicy ze służby kontroli produktów pochodzenia roślinnego, kontynuując krajowy program zwalczania oszustw. Pobrano próbki produktów sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi oraz surowców przeznaczonych do wytwarzania produktów w innych gałęziach przemysłu spożywczego.


Wykryte nieprawidłowości

Nieprawidłowości wykryte podczas operacji obejmują fałszowanie napojów – zastąpienie części surowca innymi źródłami, które nie pochodziły od owoców. Ponadto w jednej z fabryk stwierdzono obecność w napojach niedozwolonych konserwantów i jednoczesną deklarację braku dodatków w produkcie. W innej wykryto zabroniony proces dodawania słodzików do soków.


Zajęcie produktów i zakazy dla przedsiębiorstw

Władze przejęły 46 000 litrów soków zagęszczonych i 78 000 litrów soku pomarańczowego. Fałszujące przedsiębiorstwa zostały zamknięte i nie mogą wprowadzać na rynek żadnego produktu do czasu naprawienia nieprawidłowości. Zakaz zostanie zdjęty po dokonaniu nowej oceny i stwierdzeniu prawidłowości przez MAPA. Ponadto przedsiębiorstwa muszą wdrożyć systemy kontroli zapewniające jakość i tożsamość wytwarzanych produktów, jak również identyfikowalność każdej wyprodukowanej partii.


Działania te mają na celu ochronę łańcucha produkcyjnego, zapewnienie uczciwej konkurencji i dostępności zgodnych oraz bezpiecznych produktów dla konsumentów.


Commentaires


bottom of page