top of page

Zafałszowania oliwy z oliwek we Francji

Francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zapobiegania Oszustwom (DGCCRF) w sierpniu 2022 r. opublikowała wyniki z badania jakości oliwy z oliwek. Niezgodność jakości stwierdzono w przypadku 48% przebadanych próbek.

Francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zapobiegania Oszustwom (DGCCRF) w sierpniu 2022 r. opublikowała wyniki z badania jakości oliwy z oliwek, które przeprowadzono w 2020 r.


Ukierunkowane kontrole w związku z wysokim ryzykiem zafałszowania oliwy z oliwek

W związku z wysokim ryzykiem zafałszowania, DGCCRF przeprowadziła liczne kontrole jakości oliwy z oliwek (extra virgin i virgin), zgodności etykietowania, informacji o wartości odżywczej i pochodzeniu produktów.


Błędne informacje na etykietach, oliwa z wytłoczyn jako extra virgin

Z dochodzenia DGCCRF wynika, że w ponad 1/3 ze 177 skontrolowanych placówek wystąpiły nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła braku lub niewłaściwych informacji na etykietach. Zaobserwowano również wprowadzające w błąd praktyki dotyczące pochodzenia produktów, sprzedawanie oliwy z wytłoczyn jako extra virgin i oszukańcze reklamowanie oliwy jako produkowanej lokalnie.


Niezgodność jakości 48% przebadanych próbek oliwy z oliwek

Przeprowadzono również badanie 97 próbek oliwy z oliwek w celu sprawdzenia twierdzeń dotyczących jakości. Według wyników, 48% próbek zostało uznanych za niezgodnych z wymogami, ze względu na niewystarczające cechy organoleptyczne (kolor, zapach, smak). W związku z tym produkty te nie spełniały określonych w przepisach kryteriów swoich kategorii.


DGCCRF utrzyma swoją presję kontrolną, aby zagwarantować uczciwe etykietowanie i karać najpoważniejsze oszustwa.


Comments


bottom of page