top of page

Wyniki skoordynowanego planu KE kontroli ziół i przypraw – wysokie zagrożenie zafałszowaniem

Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszego skoordynowanego planu kontroli autentyczności ziół i przypraw. Badaniom poddano oregano, pieprz, kminek, kurkumę, szafran, paprykę/chili.

Komisja Europejska 23 listopada 2021 r. opublikowała wyniki pierwszego skoordynowanego planu kontroli autentyczności ziół i przypraw, zainicjowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Uczestniczyło 21 państw członkowskich UE, Szwajcaria i Norwegia.

JRC (Wspólne Centrum Badawcze) przeprowadziło prawie 10 000 analiz na 1885 próbkach, stosując najnowocześniejsze techniki analityczne w celu oceny autentyczności sześciu różnych ziół i przypraw – oregano, pieprzu, kminku, kurkumy, szafranu, papryki/chili.


Metodyka

Autentyczność i czystość ziół oraz przypraw została oceniona na podstawie odpowiednich norm ISO. W przypadku gdy próbka nie spełniała tych przepisów w odniesieniu do substancji obcych i popiołu całkowitego, uznawano ją za podejrzaną o fałszerstwo. Ponadto jako dowód potwierdzający wykorzystano wyniki dodatkowych badań ukierunkowanych na określone biomarkery ziół i przypraw. Po raz pierwszy organy krajowe odpowiedzialne za kontrole żywności oraz Komisja połączyły swoje doświadczenie i zasoby, aby skupić się na sektorze ziół i przypraw w celu ochrony konsumentów przed wprowadzającymi w błąd i potencjalnie niebezpiecznymi produktami.


Zagrożone zafałszowaniem zioła i przyprawy

Odsetek próbek, które uznano za zagrożone zafałszowaniem był następujący: 48% oregano, 17% pieprz, 14% kminek, 11% kurkuma, 11% szafran, 6% papryka/chili. Najbardziej narażone na zafałszowanie oregano w większości przypadków zanieczyszczone było liśćmi oliwnymi.

Na podstawie tych wyników Komisja wezwała podmioty gospodarcze do opracowania natychmiastowego planu działania w celu zaradzenia sytuacji, która jest szkodliwa dla interesów i zdrowia konsumentów, ale także dla samego sektora ziół i przypraw oraz jego uczciwych podmiotów. Komisja wezwała również władze krajowe do zwiększenia oficjalnych kontroli w sektorze, w celu zniechęcania do stosowania nieuczciwych praktyk i karania sprawców dokonujących nadużyć.


Tło działań

Dotychczasowe informacje wskazywały, że zafałszowane zioła i przyprawy są obecne na rynku UE, ale często pozostają niewykryte. Dlatego w 2019 r. Komisja Europejska ustanowiła skoordynowany plan kontroli, w którym zwróciła się do państw członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii o pobranie próbek niektórych ziół i przypraw oraz przesłanie ich do analizy we Wspólnym Centrum Badawczym. Skoordynowany plan kontroli jest do tej pory największym dochodzeniem w sprawie autentyczności ziół i przypraw kulinarnych pod względem uczestniczących krajów i liczby przeprowadzonych analiz.


Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Comments


bottom of page