top of page

Wyniki badania miodu importowanego do USA pod kątem zafałszowań żywności


Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przeprowadziła badanie importowanego miodu pod kątem zafałszowań żywności motywowanych ekonomicznie. Celem było zidentyfikowanie produktów zawierających dodatek niezadeklarowanych substancji słodzących i zapobiegnięcie ich dystrybucji na rynku amerykańskim.


Zafałszowanie motywowane ekonomicznie – termin FDA


Kiedy firmy dodają do miodu niezadeklarowane tańsze substancje słodzące, takie jak syropy z trzciny cukrowej, kukurydzy, ryżu czy buraków cukrowych i oznaczają produkt jako „miód” – robią to, aby obniżyć koszty produkcji. Konsumenci płacą pełną cenę za to co oszukańczo oznakowano jako miód, z dodatkowym zyskiem dla oszukujących firm. Jest to „zafałszowanie motywowane ekonomicznie” – termin regulacyjny używany przez FDA.


Przebadano 144 próbki miodu z 32 krajów


Fałszowanie miodu jest dość powszechne, a ponad 70% miodu spożywanego w USA pochodzi z importu, dlatego FDA od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. zebrała i zbadała 144 próbki importowanego miodu w celu ustalenia, czy zawierają one niezadeklarowane dodatki słodzące. W badaniu uwzględniono miód z 32 krajów. Około 40% próbek pochodziło z Indii i Wietnamu – dwóch głównych źródeł importu miodu przez USA w latach 2017-2021.

FDA do analizy składu każdej próbki miodu wykorzystała analizę stosunku stabilnych izotopów węgla. Kiedy agencja stwierdziła, że próbka ma nietypowe wartości izotopów węgla w porównaniu z autentycznym miodem, klasyfikowano ją jako niezgodną.


Wyniki


Spośród 144 zebranych i przebadanych próbek, FDA stwierdziła, że 14 (10%) było niezgodnych z prawem. Pełna lista dostępna jest na stronie FDA. Warto odnotować, że jedna z przebadanych próbek pochodziła z Polski i była zgodna. Wszystkie niezgodne próbki uwzględniono na poniższym wykresie (czerwony słupek). Agencja ostrzega przed wyciąganiem wniosków lub porównywaniem wyłącznie na podstawie danych z wykresu, ze względu na małą liczebność próby i fakt, że agencja nie zaprojektowała tego badania do takich celów.


Działania następcze i podsumowanie


W przypadku stwierdzenia niezgodności próbki z prawem, agencja odmówiła wjazdu przesyłki do Stanów Zjednoczonych, a powiązaną firmę i produkt umieściła na liście alertów importowych. Produkty z tej listy podlegają zatrzymaniu bez badania.


Wyniki tego zadania potwierdzają potrzebę kontynuowania przez agencję badań importowanego miodu pod kątem zafałszowań motywowanych ekonomicznie. Próbki niezgodne z prawem podlegają działaniom, takim jak wycofanie i odmowa importu. W stosownych przypadkach agencja może rozważyć wszczęcie dochodzenia karnego. FDA współpracuje również z międzynarodowymi agencjami w celu wykrywania i zwalczania oszustw z importowanymi produktami.


Comments


bottom of page