top of page

Wykrycie tajnej wytwórni wina we Włoszech

Władze włoskie w ramach działań kontrolnych wykryły zakład butelkowania, który fałszował wina i prowadził tajną wytwórnię.

Karabinierzy z Rzymu wraz z inspektorami Centralnego Inspektoratu Ochrony Jakości i Zapobiegania Oszustwom Produktów Rolno-Spożywczych (ICQRF) przeprowadzili działania kontrolne w sektorze produkcji wina. Celem działań była weryfikacja prawidłowego stosowania przepisów i zwalczanie przestępstw związanych z produkcją, butelkowaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów winiarskich.


Fałszowanie wina i tajna wytwórnia

W ramach akcji dokonano zajęcia produktów winiarskich w zakładzie butelkowania z okolic Rzymu. Powodem konfiskaty było fałszowanie produktów, a w szczególności następujące działania:

  • Produkcja i sprzedaż produktów winiarskich z dodatkiem wody oraz cukrów

  • Sprzedaż zwykłych win fałszywie oznaczonych jako popularne wina z Chronionym Oznaczeniem Pochodzenia lub Chronionym Oznaczeniem Geograficznym, z dodatkiem naturalnych środków aromatyzujących, bez zgodności pomiędzy jakością rzeczywistą a podaną na etykiecie

  • Otwarcie i prowadzenie "tajnej" wytwórni win

Władze włoskie przejęły maszyny, silosy i produkty winiarskie o wartości kilku milionów euro.

Źródło: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2415

bottom of page