top of page

W Kenii przejęto 500 ton przemyconego i podrobionego ryżu

Kenijski Urząd ds. Zwalczania Fałszerstw przejął ponad 10 000 worków importowanego i podrobionego ryżu (ponad 500 ton) o wartości 335 tysięcy euro.

W sierpniu 2022 r. Kenijski Urząd ds. Zwalczania Fałszerstw przejął ponad 10 000 worków importowanego i podrobionego ryżu (ponad 500 ton) o wartości 335 tysięcy euro z magazynu w mieście Mombasa.


Skarga kenijskiego właściciela marki

Urząd prowadził dochodzenie na podstawie skargi zgłoszonej przez firmę Capwell industries Ltd., właściciela wiodącej marki ryżu na lokalnym rynku. Firma otrzymała liczne skargi klientów, dotyczące ryżu opatrzonego jej znakiem towarowym. Po przeprowadzeniu dochodzenia firma stwierdziła, że produkty te nie należą do niej i sprawę skierowano do organów ścigania.


Import podrobionego ryżu do Kenii przez kartele

Wstępnie ujawniono, że w handel przemyconym ryżem zaangażowane są kartele, które importują ryż oznakowany już w znane kenijskie marki, które następnie są oferowane na sprzedaż. Sprzedaż podrobionych produktów firmy Capwell industries Ltd. wywołała utratę jej udziału na rynku i szkodę dla reputacji marki. Trwają dochodzenia w celu ustalenia danych importera i innych punktów sprzedaży zaangażowanych w handel.

Kenia zmaga się z przemytem ryżu z zagranicy, który jest szkodliwy dla wyznaczonych celów. Wśród nich wymieniono wzrost krajowej produkcji ryżu i wzrost bezpieczeństwa żywności, dlatego władze kontynuują walkę z handlem podrobionymi produktami.


Comentarios


bottom of page