top of page

W Czechach wykryto hiszpańską oliwę lampante oznakowaną jako extra virginCzeska Państwowa Inspekcja Rolna i Żywnościowa poinformowała o wykryciu zafałszowanej oliwy z oliwek extra virgin. Oliwa hiszpańskiej marki Borges oznakowana jako extra virgin (partia L: 213184063) była w rzeczywistości oliwą z oliwek lampante, która jest niezdatna do spożycia i nie jest dopuszczona do sprzedaży detalicznej.


Niezgodność trzech parametrów

Inspekcja stwierdziła niezgodność trzech parametrów: mediany wad, mediany charakturu owocowego, ogólnej oceny sensorycznej.


Źródło: https://www.potravinynapranyri.cz/Detail.aspx?id=139136&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles

bottom of page