top of page

USDA wzmacnia egzekwowanie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej

Narodowy Program Ekologiczny USDA (NOP) opublikował aktualizację, mającą na celu wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Aktualizacja wzmacnia nadzór i egzekwowanie w obszarach produkcji, obsługi i sprzedaży produktów ekologicznych.

Narodowy Program Ekologiczny USDA (NOP) opublikował aktualizację, mającą na celu wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Aktualizacja wzmacnia nadzór i egzekwowanie w obszarach produkcji, obsługi i sprzedaży produktów ekologicznych.


Co wprowadza aktualizacja przepisów


Zmiany chronią integralność produktów ekologicznych w łańcuchu dostaw oraz budują zaufanie konsumentów i przemysłu do etykiety „USDA organic” poprzez wzmocnienie systemów kontroli produkcji ekologicznej, poprawę identyfikowalności od gospodarstwa do rynku, zwiększenie nadzoru nad importem oraz zapewnienie solidnego egzekwowania przepisów produkcji ekologicznej USDA. Jest to największa aktualizacja tych przepisów od czasu pierwotnej ustawy z 1990 r.


Kluczowe aktualizacje obejmują:

  • Wymaganie certyfikacji większej liczby firm, takich jak pośrednicy i handlowcy, w krytycznych ogniwach łańcuchów dostaw

  • Wymaganie certyfikatów importowych NOP dla całego importu produktów ekologicznych

  • Wymaganie identyfikacji ekologicznej na pojemnikach nieprzeznaczonych do sprzedaży detalicznej

  • Zwiększenie uprawnień do bardziej rygorystycznych kontroli na miejscu certyfikowanych operacji

  • Wymaganie jednolitych standardów kwalifikacji i szkoleń dla inspektorów kontroli produkcji ekologicznej i agentów certyfikujących

  • Wymóg znormalizowanych certyfikatów działalności ekologicznej

  • Wymóg dodatkowego i częstszego raportowania danych dotyczących certyfikowanych operacji

  • Stworzenie uprawnienia do solidniejszego prowadzenia dokumentacji, praktyk w zakresie identyfikowalności, procedur zapobiegania oszustwom

  • Określenie wymogów certyfikacji dla grup producentów


Kogo dotyczą przepisy?


Przepisy mogą dotyczyć agentów certyfikujących akredytowanych przez USDA, inspektorów produkcji ekologicznej, certyfikowanych ekologicznie operacji, operacji uwzględniających certyfikację ekologiczną, firmy importujące i handlujące produktami ekologicznymi, sprzedawców detalicznych sprzedających produkty ekologiczne.

Zaktualizowane przepisy wejdą w życie 20 marca 2023 r., a wszyscy objęci regulacjami będą mieli rok na dostosowanie się do zmian. Pełny tekst dostępny jest pod linkiem źródłowym.


Comments


bottom of page