top of page

Ujawniono zafałszowania wanilii we Francji

Ujawniono zafałszowania wanilii we Francji. DGCCRF przebadała 113 próbek, a wskaźnik niezgodności wyniósł 23%.

Ujawniono zafałszowania wanilii we Francji. DGCCRF (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Kontroli Nadużyć Finansowych) przebadała 113 próbek, a wskaźnik niezgodności wyniósł 23%.

W związku z trudnościami klimatycznymi i społeczno-gospodarczymi na Madagaskarze (główny kraj produkujący), rynek wanilii doświadczył w ostatnich latach spadku jakości ziaren wanilii w połączeniu z gwałtownym wzrostem ich ceny. W związku z tym, niektórzy operatorzy mogą pokusić się o wprowadzenie konsumenta w błąd co do jakości produktów, poprzez dodawanie tańszych substancji do naturalnej waniliny. Produkty waniliowe niosą ze sobą wysokie ryzyko oszustwa, ze względu na możliwość technologicznego wytwarzania aromatów o smaku waniliowym przy niskich kosztach.

Śledczy DGCCRF skupili się na wszystkich podmiotach w sektorze: producentach (strąków, ekstraktów, naturalnych aromatów waniliowych, aromatów waniliowych i czystej naturalnej wanilinie), importerach, dystrybutorach, sprzedawcach detalicznych i firmach spożywczych. W ten sposób sprawdzili zgodność produktów, identyfikowalność i fakturowanie w 177 zakładach. Dochodzenie przeprowadzono w 2019 r., a jego wyniki opublikowane zostały w styczniu 2022 r.

Próbki zostały pobrane głównie w celu sprawdzenia, czy produkty rzeczywiście zostały wyprodukowane z wanilii


Spośród 22 przebadanych strąków wanilii, jeden na cztery nie spełniał wymagań przepisów

Kilka próbek sprzedawanych konsumentom w rzeczywistości składało się ze zużytych strąków wanilii, czyli odpadów pozbawionych smaku i zapachu w wyniku ekstrakcji substancji aromatycznych.

Jedna z próbek była fasolą zanurzoną w aromacie waniliowym.

Badacze pobrali również próbkę białego proszku oznaczonego „wanilia”, który okazał się być głównie cukrem z syntetyczną waniliną.


Jeden z dwóch sprawdzonych ekstraktów waniliowych był zgodny z przepisami

Próbka ekstraktu waniliowego oznaczona jako „koncentrat waniliowy” była w rzeczywistości aromatem waniliowym zmieszanym z wodą.

Ekstrakty waniliowe były błędnie przedstawiane jako „naturalne ekstrakty waniliowe”, ponieważ termin „ekstrakt” jest używany domyślnie w przypadku naturalnych preparatów - termin „naturalny” nie może być zatem użyty w tym przypadku.


Połowa przebadanych naturalnych aromatów waniliowych była niezgodna

Aromaty te zawierały niewystarczające poziomy waniliny lub zawierały część waniliny (nawet ponad 90%) powstałej w procesie biotechnologicznym.

Cześć aromatów zawierała aromatyczny karmel, który był przedstawiony jako nośnik aromatów, podczas gry w praktyce pełnił rolę barwnika.


13 z 38 próbek aromatyzowanych artykułów spożywczych nie spełniało wymagań

Trzy pobrane próbki cukru waniliowego zawierały bardzo mało waniliny lub wcale. Jedna próbka zawierała etylowanilinę. W innych, producenci zadeklarowali obecność naturalnego aromatu waniliowego, ale produkty zawierały w większości wanilinę z procesów biotechnologicznych.


Podsumowanie

Śledczy DGCCRF ujawnili oszukańcze praktyki, w szczególności:

  • Zastępowanie produktów waniliowych (takich jak całe strąki) produktami gorszej jakości (zużyte strąki, ekstrakty waniliowe składające się z wody i sztucznego aromatu)

  • Intensyfikację smaku, zapachu i wyglądu wanilii poprzez maczanie strąków w aromacie

  • Odtwarzanie smaku wanilii poprzez dodatek waniliny z biotechnologii w dużej proporcji

  • Ujednolicenie barwy aromatów waniliowych karmelem

Łącznie przebadano 113 próbek, a wskaźnik niezgodności wyniósł 23%. Władze wydały 36 ostrzeżeń, zastosowały 13 działań policyjnych, wystosowały trzy doniesienia kryminalne i cztery raporty o grzywnach administracyjnych.Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Comments


bottom of page