top of page

Skala fałszowania żywności w Kanadzie w latach 2020-2021

W maju 2022 r. Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności opublikowała raport dotyczący zafałszowań żywności za lata 2020-2021, który przedstawia wyniki wzmożonych działań nadzorczych. W działaniach tych uwzględniono miód, ryby, przyprawy, oliwę z oliwek i drogie tłuszcze.

Kanadyjskie przepisy zabraniają przedstawiania fałszywych informacji o żywności. Niewłaściwe oznakowanie, substytucja, zanieczyszczenie to częste formy ingerencji w produkt, które są oszustwem żywnościowym. Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA) pomaga zapewnić prawidłowe oznakowanie żywności, jej bezpieczeństwo oraz uczciwą konkurencję na kanadyjskim rynku.


Wyniki raportu za lata 2020-2021

W maju 2022 r. CFIA opublikowała raport dotyczący zafałszowań żywności za lata 2020-2021, który przedstawia wyniki wzmożonych działań nadzorczych. Działania te obejmowały: miód, ryby, przyprawy, oliwę z oliwek i inne drogie tłuszcze. W ogólnym zestawieniu testy CFIA wykazały, że dla 4 z 5 wymienionych grup uzyskano zadowalające wyniki na poziomie zgodności powyżej 87%, podczas gdy dla drogich olejów (innych od oliwy z oliwek) wartość ta wynosiła 66%. Skupiono się na tych wybranych produktach, ponieważ są one powszechnie zgłaszane jako te, które mogą być błędnie oznakowane/zafałszowane.


W przypadkach, w których wyniki były niezadowalające, CFIA podjęła działania naprawcze lub egzekucyjne, które obejmowały: wywiezienie z Kanady, zatrzymanie, zniszczenie lub ponowne oznakowanie. Wyniki CFIA są wykorzystywane do ustalania przyszłych strategii pobierania próbek, w celu ukierunkowania działań na żywność podatną na błędne oznakowanie i zafałszowania.


W latach 2020-2021 CFIA przetestowała łącznie 525 próbek pod kątem autentyczności. Ukierunkowane pobieranie próbek przyniosło następujące wyniki zgodności:

  • Miód – 88,5%

  • Ryby – 91,2%

  • Oliwa z oliwek – 87,8%

  • Inne drogie tłuszcze (m. in. olej sezamowy, olej z pestek winogron, olej kokosowy, olej migdałowy) – 66,2%

  • Przyprawy – 92,9%

Współpraca z przemysłem i inwestycje na walkę z fałszowaniem żywności

CFIA współpracuje z kanadyjskim przemysłem spożywczym w celu promowania zgodności i zapewnia przy tym narzędzia pomagające spełnić wymagania regulacyjne. Narzędzia te dotyczą etykietowania, identyfikowalności, importu, oznakowania ryb. Rząd Kanady w 2019 roku zainwestował 24,4 miliony dolarów na walkę z fałszowaniem żywności w ciągu kolejnych 5 lat. Dzięki temu finansowaniu CFIA przeprowadza inspekcje, pobiera próbki, testuje żywność pod kątem autentyczności, poszerza swoje możliwości badawcze i gromadzi informacje, aby lepiej ukierunkować swoje działania nadzorcze. Pełny raport dostępny jest pod linkiem źródłowym.


Comments


bottom of page