top of page

Rozbicie litewskiej grupy przestępczej fałszującej żywność na szeroką skalęAktualizacja z 18 lipca 2023 r.

Europol poinformował o drugiej części dochodzenia, które doprowadziło do aresztowania trzech osób. W dniu akcji, 11 lipca 2023 r. we Włoszech, Europol koordynował działania prowadzone przez karabinierów, przy wsparciu policji finansowej. Organy ścigania przeprowadziły 14 przeszukań, skonfiskowały ponad 500 000 artykułów żywnościowych i napojów oraz sprzęt używany przez przestępców. Wiele skonfiskowanych artykułów spożywczych było nie tylko przeterminowanych, ale już zepsutych, co podkreśla szkody, jakie mogły zostać wyrządzone konsumentom.


Sieć przestępcza zbierała przeterminowaną żywność i napoje za niewielką opłatą lub bezpłatnie, a następnie zastępowała daty ważności nowymi, aby umożliwić odsprzedaż tych artykułów spożywczych. Po ponownym wprowadzeniu produktów do łańcucha dostaw osiągnięto ogromne zyski kosztem nieświadomych konsumentów. W tej części dochodzenia udział wzięły organy ścigania Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii, przy wsparciu Europolu.


Poniżej treść artykułu o pierwszej części dochodzenia z 7 czerwca

Wspólna akcja organów sądowych i ścigania Litwy, Estonii, Francji oraz Niemiec doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej na Litwie, która fałszowała żywność na szeroką skalę. Operacja była wspierana przez Eurojust i Europol.


Uważa się, że działająca co najmniej od początku 2021 r. grupa przestępcza zakupiła łącznie miliony przeterminowanych produktów spożywczych i inne łatwo psujące się towary w Niemczech i we Francji. Przestępcy zmieniali daty ważności tych produktów i regularnie dostarczali je na rynek litewski, gdzie były kupowane przez tysiące konsumentów.

Ze wstępnych szacunków wynika, że dzięki tej działalności grupa uzyskała ponad 1 milion EUR. W celu uniknięcia płacenia podatków podejrzani prowadzili fikcyjne księgi rachunkowe. W ten sposób ukrywali rzeczywiste wartości zakupów i sprzedaży.


Na Litwie zatrzymano 24 podejrzanych i 35 ton przeterminowanej żywności

Podczas wspólnej akcji 23 maja na Litwie zatrzymano 24 podejrzanych. W kilku miejscach na Litwie znaleziono sprzęt do zmiany dat ważności produktów, w tym rozpuszczalniki do użytku domowego, drukarki i etykiety, a także duże ilości przeterminowanej żywności (około 35 ton).


Według dochodzenia przeprowadzonego przez litewską VMVT (Państwowa Służba ds. Żywności i Weterynarii), niektóre z powiązanych spółek działały nielegalnie i ich działalność nie była rejestrowana. W związku z możliwym wprowadzeniem na rynek podrobionych produktów, VMVT niezwłocznie poleciła wszystkim podmiotom przetwórstwa spożywczego, aby jak najszybciej przeprowadziły samokontrolę i wycofały określone produkty z obrotu. O sprawie zostały poinformowane odpowiednie instytucje UE, gdyż grupa przestępcza mogła działać także poza granicami kraju.


Skoordynowane działania w innych krajach, pomoc Eurojustu i Europolu

Sprawę wszczęto w styczniu 2023 roku na wniosek władz litewskich. Eurojust ułatwiał komunikację, wymianę informacji i koordynację między organami krajowymi oraz pomagał w przygotowaniach wspólnej akcji. Agencja zorganizowała również trzy spotkania koordynacyjne i utworzyła centrum koordynacyjne, które umożliwiało sprawną współpracę między organami sądowymi zaangażowanymi w operację.


Do działań dołączyły także inne kraje. Łącznie przeprowadzono około 70 przeszukań i kontroli magazynów oraz przesłuchano ponad 30 świadków w Estonii, Francji, Niemczech i na Litwie. Ponadto władze Belgii i Rumunii zapewniły dodatkowe wsparcie w dochodzeniu. Władze włoskie prowadzą obecnie zakrojone na szeroką skalę dochodzenie, w sprawie oszustw w branży spożywczej i podrabiania znaków towarowych przez grupę działającą we Włoszech (wyniki operacji przekazane w aktualizacji).


Europol wspiera opisywaną sprawę od grudnia 2022 r., ułatwiając wymianę informacji między zaangażowanymi organami i zapewniając wsparcie analityczne. Mobilne biura zostały rozmieszczone w dniu akcji na Litwie i we Francji, aby pomóc śledczym. Zatrzymanym na Litwie grozi do ośmiu lat więzienia.


Źródła:

Kommentare


bottom of page