top of page

Rozbicie litewskiej grupy przestępczej fałszującej żywność na szeroką skalę

Wspólna akcja organów sądowych i ścigania Litwy, Estonii, Francji oraz Niemiec doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej na Litwie, która fałszowała żywność na szeroką skalę.

Wspólna akcja organów sądowych i ścigania Litwy, Estonii, Francji oraz Niemiec doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej na Litwie, która fałszowała żywność na szeroką skalę. Operacja była wspierana przez Eurojust i Europol.

Uważa się, że działająca co najmniej od początku 2021 r. grupa przestępcza zakupiła łącznie miliony przeterminowanych produktów spożywczych i inne łatwo psujące się towary w Niemczech i we Francji. Przestępcy zmieniali daty ważności tych produktów i regularnie dostarczali je na rynek litewski, gdzie były kupowane przez tysiące konsumentów.

Ze wstępnych szacunków wynika, że dzięki tej działalności grupa uzyskała ponad 1 milion EUR. W celu uniknięcia płacenia podatków podejrzani prowadzili fikcyjne księgi rachunkowe. W ten sposób ukrywali rzeczywiste wartości zakupów i sprzedaży.


Na Litwie zatrzymano 24 podejrzanych i 35 ton przeterminowanej żywności

Podczas wspólnej akcji 23 maja na Litwie zatrzymano 24 podejrzanych. W kilku miejscach na Litwie znaleziono sprzęt do zmiany dat ważności produktów, w tym rozpuszczalniki do użytku domowego, drukarki i etykiety, a także duże ilości przeterminowanej żywności (około 35 ton).

Według dochodzenia przeprowadzonego przez litewską VMVT (Państwowa Służba ds. Żywności i Weterynarii), niektóre z powiązanych spółek działały nielegalnie i ich działalność nie była rejestrowana. W związku z możliwym wprowadzeniem na rynek podrobionych produktów, VMVT niezwłocznie poleciła wszystkim podmiotom przetwórstwa spożywczego, aby jak najszybciej przeprowadziły samokontrolę i wycofały określone produkty z obrotu. O sprawie zostały poinformowane odpowiednie instytucje UE, gdyż grupa przestępcza mogła działać także poza granicami kraju.


Skoordynowane działania w innych krajach, pomoc Eurojustu i Europolu

Sprawę wszczęto w styczniu 2023 roku na wniosek władz litewskich. Eurojust ułatwiał komunikację, wymianę informacji i koordynację między organami krajowymi oraz pomagał w przygotowaniach wspólnej akcji. Agencja zorganizowała również trzy spotkania koordynacyjne i utworzyła centrum koordynacyjne, które umożliwiało sprawną współpracę między organami sądowymi zaangażowanymi w operację.

Do działań dołączyły także inne kraje. Łącznie przeprowadzono około 70 przeszukań i kontroli magazynów oraz przesłuchano ponad 30 świadków w Estonii, Francji, Niemczech i na Litwie. Ponadto władze Belgii i Rumunii zapewniły dodatkowe wsparcie w dochodzeniu. Władze włoskie prowadzą obecnie zakrojone na szeroką skalę dochodzenie, w sprawie oszustw w branży spożywczej i podrabiania znaków towarowych przez grupę działającą we Włoszech.

Europol wspiera opisywaną sprawę od grudnia 2022 r., ułatwiając wymianę informacji między zaangażowanymi organami i zapewniając wsparcie analityczne. Mobilne biura zostały rozmieszczone w dniu akcji na Litwie i we Francji, aby pomóc śledczym. Zatrzymanym na Litwie grozi do ośmiu lat więzienia.


Źródło:

Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy.

Comentários


bottom of page