top of page

Przestępstwa żywnościowe w Wielkiej Brytanii

Agencje FSA I FSS opublikowały ocenę przestępstw żywnościowych w Wielkiej Brytanii. Przedstawiono m.in. działania priorytetowe i kluczowe obszary zagrożenia.

Krajowa Jednostka ds. Przestępstw Żywnościowych (NFCU) Food Standards Agency (FSA) oraz Szkocka Jednostka ds. Przestępstw i Incydentów Żywnościowych (SFCIU) Food Standards Scotland (FSS) opublikowały ocenę przestępstw żywnościowych w Wielkiej Brytanii.

W ocenie Food Crime Strategic Assesment, dotyczącej przestępczości żywnościowej bada się obszary łańcucha dostaw żywności, które mogą być podatne na przestępstwa żywnościowe, a także identyfikuje pojawiające się zagrożenia, którym należy przeciwdziałać.

W ocenie stwierdzono, że większość przestępstw związanych z żywnością dotyczy dwóch szeroko zakrojonych działań. Pierwszym z nich jest sprzedaż produktów o niewielkiej lub zerowej wartości dla łańcucha żywnościowego jako produkty jadalne i dozwolone. Drugim działaniem jest sprzedaż żywności, napojów lub pasz nadających się do spożycia jako produkty o większej objętości lub o bardziej pożądanych cechach.


Zagrożenie pomimo stosunkowo wysokiego bezpieczeństwa

Szef NFCU Darren Davies podkreślił, że pomimo stosunkowo wysokiego bezpieczeństwa zagrożenie związane z oszustwami żywnościowymi jest realne na każdym etapie produkcji i dystrybucji:


„Nasza ocena pokazuje, że chociaż Wielka Brytania ma jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej autentycznych produktów żywnościowych na świecie, to zagrożenie jakie stwarzają przestępcy pozostaje. Podatność na zagrożenia może istnieć w każdym miejscu na trasie od gospodarstwa rolnego do widelca, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony konsumentów oraz uczciwych przedsiębiorstw przed oszustwami związanymi z żywnością i jesteśmy gotowi przewodzić, koordynować lub wspierać zdecydowane działania przeciwko osobom popełniającym te przestępstwa. Ponieważ stoimy w obliczu nowych wyzwań, takich jak pandemia Covid-19, dążymy do stworzenia wrogiego środowiska dla osób popełniających przestępstwa żywnościowe i nadal będziemy współpracować z partnerami, aby zapewnić bezpieczeństwo i autentyczność żywności”.


Działania priorytetowe

NFCU określiła priorytetowe obszary prac na ten rok w swojej strategii kontroli. Obszary te obejmują zwalczanie sprzedaży niebezpiecznych produktów nieżywnościowych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zapobieganie przedostawaniu się nielegalnych skorupiaków do łańcucha pokarmowego oraz zwiększenie wiedzy z zakresu wykorzystania platform internetowych do przestępstw żywnościowych. Jednostka będzie kontynuować współpracę z władzami lokalnymi, organami ścigania i przemysłem spożywczym, aby zapobiegać i chronić przed przypadkami przestępstw związanych z żywnością oraz podejmować działania w przypadku ich wystąpienia.


Wybrane wnioski z raportu Food Crime Strategic Assessment

 • Przestępstwa żywnościowe to złożony sektor przestępczości, w którym występuje wiele szczegółowych aspektów technicznych i różnych metodologii. W związku z tym utrzymanie obecnego stanu wiedzy na temat przestępstw i możliwych do wykorzystania słabych punktów może stanowić wyzwanie i jest procesem ciągłym;

 • Uznaje się, że kwestie oszustw w szerszym ujęciu nie zawsze mieszczą się w głównych interesach innych organów ścigania;

 • W środowisku przestępczości żywnościowej dostrzegamy zagrożenia wynikające z działań przestępców w granicach Wielkiej Brytanii, a także z nielegalnych działań producentów, przetwórców, dostawców lub handlowców działających za granicą;

 • Chociaż istnieją wyjątki, w większości przypadków przestępstwa żywnościowe w Wielkiej Brytanii popełniane są przez osoby z branży żywności i napojów. Dostęp do rynków jest oczywistym atutem dla przestępców;

 • Należy zwrócić szczególną uwagę na owoce morza, mięso i drób oraz nielegalny spalacz tłuszczu – 2,4-dinitrofenol;

 • Istnieją obszary, które uznano za kluczowe elementy zagrożenia, ale należy je lepiej zrozumieć. Należą do nich rola Internetu i handlu elektronicznego w przestępczości związanej z żywnością;

 • W walce z przestępstwami żywnościowymi istnieją trzy kluczowe linie obrony, których celem jest zapewnienie by żywność była bezpieczna i autentyczna. Swoją rolę powinny odegrać przedsiębiorstwa żywnościowe, organy regulacyjne i egzekwowania prawa oraz konsumenci, którzy dokonują przemyślanych zakupów i zgłaszają swoje obawy.

Produkty oraz tematy, które prawdopodobnie nadal będą się ujawniać w związku z działalnością przestępców żywnościowych w Wielkiej Brytanii lub wpływać na konsumentów i firmy

 • Czerwone mięso – kradzież zwierząt gospodarskich, wprowadzanie mięsa pochodzącego ze skradzionych lub nielegalnie ubitych zwierząt, brak identyfikowalności;

 • Produkty nieżywnościowe - przestępczość związana z wprowadzaniem do obrotu substancji niebezpiecznych do spożycia (związane z korzyściami, takimi jak spalanie tłuszczu lub właściwościami leczniczymi) jest wysoce szkodliwa, co w niektórych przypadkach prowadzi do zgonów lub poważnych chorób;

 • Owoce morza - nielegalne zbiory kontynuowane są wzdłuż wybrzeża Wielkiej Brytanii, po czym następuje wprowadzanie w błąd co do pochodzenia produktu w celu zabezpieczenia wejścia do łańcucha żywnościowego. Odnotowuje się różne skale zbiorów i drogi wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów;

 • Alkohole - odnotowuje się dużą szkodliwość, ale niską częstotliwość fałszowania napojów spirytusowych alkoholami przemysłowymi oraz mniej szkodliwą, ale negatywną kwestię podrobionych win nie spełniających norm;

 • Produkty wysokiego ryzyka - nadal obserwuje się problemy związane ze środkami spożywczymi, które są powszechnie oceniane jako obarczone wysokim ryzykiem fałszowania żywności. Należą do nich oliwa z oliwek oraz niektóre zioła i przyprawy. Działalność w tych obszarach zwykle wiąże się z przestępczością za granicą, a nie w Wielkiej Brytanii;

 • Wśród produktów wysokiego ryzyka wymieniono ponadto ryby i jaja. Wyróżniono także następujące obszary: spełnianie wymagań określonych społeczności, fałszywe przedstawienie statusu premium lub pochodzenia, przekierowanie produktów odpadowych, e-commerce, oszustwa związane z dystrybucją w Europie;

Pełna treść raportu dostępna jest pod tym linkiem.


Baza Probase360

Przypadki zafałszowań żywności klasyfikujemy na bieżąco w bazie zafałszowań żywności Probase360, która wspomaga analizę ryzyka i pomaga w dostrzeganiu aktualnych trendów zafałszowań żywności. W jednym miejscu gromadzimy wszystkie kluczowe źródła z całego świata. Zapytaj o dostęp do bazy poprzez formularz kontaktowy.


Comments


bottom of page