top of page

Przejęcie we Włoszech 3,3 mln litrów wyrobów winiarskich o wartości ponad 5 mln euro

Włoska Guardia di Finanza z Palermo i urzędnicy Inspektoratu ds. Ochrony Jakości i Zwalczania Nadużyć w Przemyśle Rolno-Spożywczym (ICQRF) przejęli zafałszowane produkty winiarskie o wartości ponad 5 mln euro.

Włoska Guardia di Finanza z Palermo i urzędnicy Inspektoratu ds. Ochrony Jakości i Zwalczania Nadużyć w Przemyśle Rolno-Spożywczym (ICQRF) przeprowadzili w miejscowości Monreale zajęcie całego kompleksu firmowego o wartości około 3 mln euro, w którym działał zakład enologiczny, zajmujący się fałszowaniem win. Ponadto władze przejęły ponad 3 300 000 litrów wyrobów winiarskich – butelkowanych i luzem, które były nieidentyfikowalne i niemożliwe było ustalenie ich pochodzenia.


Konfiskaty na terenie całego kraju

Przeprowadzono również kontrole i konfiskaty na terenie całego kraju w celu zatrzymania partii podrobionych i zafałszowanych produktów rozprowadzanych przez właściciela winiarni. Współudział w fałszowaniu i rozprowadzaniu miało osiem innych podmiotów, które odpowiedzą m.in. za podrabianie oznaczeń geograficznych, oszustwa w prowadzeniu działalności handlowej i sprzedaż nieautentycznych środków spożywczych. Winiarnia z siedzibą w Monreale najprawdopodobniej stosowała skomplikowane przekłamania księgowe z pomocą innych spółek siostrzanych, tworząc fikcyjne zapisy w rejestrach dotyczących moszczu, winogron i win. Celem tego działania było stworzenie pozorów legalności dla produktów winiarskich, wprowadzanych do obrotu ze sfałszowanymi sycylijskimi nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi.


Produkcja z mieszaniny wody i cukru

Uzyskane dowody wskazują również na oszukańcze użycie cukru. Partie cukru zakupione poza ewidencją od firmy z Palermo dotarły do winiarni z Monreale, gdzie zostały zmieszane z wodą, uzyskując w ten sposób płynną mieszaninę, służącą do przygotowywania fałszywych win i moszczów. Produkty końcowe miały być sprzedawane restauracjom i osobom prywatnym.


Opmerkingen


bottom of page