top of page

Przejęcie szklistych węgorzy europejskich o wartości 1,2 mln euro

Europol koordynował piątą operację "Lake", w które zaangażowane były organy ścigania z 24 krajów. Ta ogólnoeuropejska coroczna operacja ma na celu zwalczanie handlu chronionym gatunkiem węgorza europejskiego.

Od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. Europol koordynował piątą operację "Lake", w które zaangażowane były organy ścigania z 24 krajów. Ta ogólnoeuropejska coroczna operacja ma na celu zwalczanie handlu chronionym gatunkiem węgorza europejskiego (Anguilla Anguilla), którego populacja w ostatnich latach zmniejszyła się o 90%. Operacja "Lake V" doprowadziła do: ponad 58 000 inspekcji w całej Europie, 52 aresztowań, przejęcia 387 kg węgorzy szklistych (młodych węgorzy europejskich) i 25 kg węgorzy dorosłych o wartości 1,241 mln euro oraz zajęcia samochodów, łodzi i innych aktyw.


Przejęcia w Hiszpanii, Portugalii i we Francji

W listopadzie 2020 r. hiszpańskie organy ścigania skonfiskowały na lotnisku Barajas-Madryt ładunek zawierający ponad 100 kg węgorzy szklistych (około 300 000 okazów).

W innym, prowadzonym przez Portugalczyków śledztwie odkryto struktury przypominające bunkry, w których przechowywano węgorze przed wysłaniem ich do Azji. Funkcjonariusze aresztowali trzech podejrzanych i skonfiskowali 60 kg węgorzy szklistych (około 180 000 okazów) oraz różne aktywa. We Francji utworzono specjalną jednostkę ścigania, która koordynuje kontrole na całym terytorium kraju, a w toku prowadzone są jeszcze dwa dochodzenia. Francja jest jednym z głównych punktów handlu węgorzem szklistym.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę sposobu przemytu

Globalna pandemia COVID-19 wpłynęła na handel węgorzami. Śledztwo w ramach "Lake V" ujawniło zmiany w tej przestępczej działalności. W warunkach międzynarodowego zakazu podróży przestępcy znaleźli nowe sposoby przemycania węgorzy szklistych do Azji. W czasie pandemii węgorze szkliste były najczęściej ukrywane w przesyłkach z innymi towarami przed przetransportowaniem ich drogą lotniczą do Azji. Podczas poprzednich operacji węgorze najczęściej były przemycane w walizkach.


Główne sieci przestępcze

Główne sieci przestępcze zaangażowane w ten handel działają we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii - są to kraje, które odpowiadają za produkcję węgorzy szklistych. Obywatele tych krajów zarządzają nielegalnymi połowami, podczas gdy obywatele krajów docelowych w Azji organizują logistykę i transport. Po przybyciu do Azji węgorze szkliste są hodowane na farmach rybnych i dystrybuowane na różne rynki na całym świecie oraz spożywane lokalnie. Handel węgorzem szklistym jest jedną z największych i lukratywnych nielegalnych transakcji na całym świecie. Według szacunków nielegalne zyski z tego handlu w ostatnich latach wynosiły nawet 3 miliardy euro. Przemyt węgorzy jest obecnie o 50% niższy niż w 2016 r. (rok poprzedzający pierwszą edycję operacji "Lake").


コメント


bottom of page