top of page

Przejęcie ponad 1200 ton nielegalnych pestycydów

W ramach skoordynowanej operacji Europolu zajęto ponad 1200 ton nielegalnych pestycydów.

W ramach skoordynowanej operacji Europolu zajęto ponad 1200 ton nielegalnych pestycydów. Szósta edycja operacji "Silver Axe" prowadzona była w dniach od 13 stycznia do 25 kwietnia 2021 r. i wzięły w niej udział organy ścigania z 35 państw (wszystkie 27 państw członkowskich UE i 8 państw trzecich – Australia, Brazylia, Kolumbia, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia, Stany Zjednoczone).


Podrobione, zakazane i nieregulowane pestycydy

W trakcie operacji organy ścigania skupiły się na sprzedaży podróbek, produktów zakazanych i nieregulowanych. Przeprowadzono inspekcje lądowe i morskie, na konwencjonalnych rynkach, rynku internetowym oraz u dostawców usług kurierskich. Nadużycia w handlu nielegalnymi pestycydami są różne - od handlu podrobionymi lub błędnie oznakowanymi produktami po nielegalny import zakazanych substancji, takich jak chloropiryfos, który był szczególnym celem operacji "Silver Axe VI". Chociaż Azja nadal pozostaje głównym źródłem nielegalnych pestycydów, Europol zauważył wzrost sprzedaży pestycydów w Internecie.


Wyniki operacji

Wyniki operacji przedstawiają się następująco: 12 aresztowań, 763 zgłoszone naruszenia, 268 konfiskat, 1203 tony nielegalnych pestycydów (w tym 100 ton podrobionych i 82 tony pestycydów, co do których istnieje podejrzenie podrobienia i są przedmiotem dochodzenia).


Operacja „Silver Axe”

Operacja „Silver Axe” została początkowo opracowana, aby reagować w skoordynowany sposób na niebezpieczny handel nielegalnymi pestycydami. Wysiłki sektora publicznego i prywatnego doprowadziły do ​​przechwycenia łącznie 3771 ton nielegalnych pestycydów podczas ostatnich sześciu operacji Silver Axe. Europol koordynował operację, ułatwiał wymianę informacji i zapewniał operacyjne i strategiczne wsparcie analityczne.


Walka z szarą strefą

Jednym z celów strategii „Od pola do stołu” jest zmniejszenie stosowania pestycydów w rolnictwie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zamieszanie związane z tlenkiem etylenu oraz niedawne przypadki wykrycia chloropiryfosu w żywności (opublikowane w bazie Probase360), można przypuszczać, że organy ścigania skierują jeszcze większą uwagę na walkę z nielegalnym rynkiem pestycydów w kolejnych latach.


Źródło: Europol

Comments


bottom of page