top of page

Przejęcie ponad 1 000 000 sztuk jaj z powodu błędnego oznakowania i braku identyfikowalności w Portu

W Portugalii przejęto 1 338 120 jaj o wartości ponad 100 000 euro z powodu błędnego oznakowania i braku identyfikowalności.

Portugalski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Gospodarki (ASAE) przeprowadził w połowie kwietnia 2022 r. operację nadzoru w centrach sortowania i pakowania jaj w dystrykcie Castelo Branco i gminie Guimarães, w ramach swoich kompetencji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i gospodarki.


Ponad milion sztuk zafałszowanych jaj

W wyniku akcji przeprowadzonej w dystrykcie Castelo Branco skonfiskowano 1 338 120 jaj o wartości 105 935 euro i wszczęto postępowanie administracyjne. Niezgodności dotyczące jaj dotyczyły braku przedstawienia obowiązkowych informacji, takich jak: numer partii, data zniesienia, data trwałości, pochodzenie. Ponadto stwierdzono rozbieżności pomiędzy tygodniową ewidencją produktów a stanem magazynowym.


Z kolei w hurtowni w gminie Guimarães skonfiskowano 16 800 jaj o wartości 2 100 euro za brak obowiązkowego znaku identyfikacyjnego na jajach oraz brak możliwości ich identyfikacji. ASAE będzie przeprowadzać kolejne inspekcje na terenie całego kraju, aby zapewnić ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności.


Źródło: ASAE

Comments


bottom of page