top of page

Prosta i tania metoda uwierzytelniania pochodzenia geograficznego oliwy z oliwek

Naukowcy z hiszpańskich i włoskich uniwersytetów opracowali prostą, a przy tym tanią metodę uwierzytelniania pochodzenia geograficznego oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

Naukowcy z hiszpańskich i włoskich uniwersytetów opracowali prostą, a przy tym tanią metodę uwierzytelniania pochodzenia geograficznego oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

W opublikowanym w styczniu 2022 r. badaniu naukowcy stwierdzili, że opracowali i zwalidowali model, który jest w stanie zweryfikować, czy próbka oliwy z oliwek (najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia lub z pierwszego tłoczenia) została wyprodukowana w Unii Europejskiej, czy też pochodzi spoza UE. Badania zostały sfinansowane przez UE w ramach trwającego projektu Oleum, którego celem jest opracowanie rozwiązań umożliwiających ocenę autentyczności i jakości oliwy z oliwek.


Metoda uwzględnia naturalną różnorodność produktu

Naukowcy wyjaśnili, że nowe metody instrumentalne umożliwiają niezawodne geograficzne uwierzytelnianie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, produkowanej na określonych i jednorodnych obszarach, a także w bardziej rozległych regionach o większej różnorodności pod względem tradycyjnych odmian uprawnych i warunków glebowych.


Metodyka badania

Aby opracować nowe modele badacze skupili się na węglowodorach seskwiterpenowych, występujących w wielu roślinach, organizmach morskich i grzybach. Węglowodory seskwiterpenowe w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia zawierają ogromną ilość informacji analitycznych, pomocnych w identyfikacji konkretnych odmian drzew oliwnych i obszarów geograficznych.

Aby udoskonalić badania, naukowcy zastosowali metodę najmniejszych kwadratów.

Zespół badawczy wykorzystał 400 węglowodorów seskwiterpenowych oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, uzyskanych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej i analizy na drodze chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią mas (metoda HS-SPME-GC–MS).

Prawie 250 próbek zostało wybranych z sześciu krajów, będących producentami oliwy z oliwek w Unii Europejskiej (Hiszpania, Włochy, Grecja, Portugalia, Słowenia i Chorwacja), a 154 pochodziło z Tunezji, Turcji, Maroka i Argentyny. Wszystkie próbki pochodziły z różnych sezonów zbiorów i wszystkie spełniały kryteria oceny jakości „virgin” lub „extra virgin”.

Aby sprawdzić niezawodność nowych metod, badacze wykorzystali obszerny zbiór danych o dużej różnorodności, obejmujący różne regiony produkcyjne, odmiany oliwek, lata upraw, a nawet partie analityczne. Celem tego działania była ocena skuteczności metody uwierzytelniania w bardziej realistycznym scenariuszu, który uwzględnia naturalną zmienność produktu.


Wysoka skuteczność metody, szczególnie dla oliwy pochodzącej z Włoch, Hiszpanii i Grecji

Próbki umożliwiły rozróżnienie produktów pochodzących z krajów Unii Europejskiej i spoza niej z 89,6-procentowym stopniem poprawności klasyfikacji. Dzięki późniejszemu opracowaniu i walidacji z pomocą wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej dla krajów UE i krajów spoza niej, badacze poprawnie zidentyfikowali kraje UE w 92,2% przypadków, a w przypadku krajów spoza UE wartość ta wzrosła do 96%.

Najlepsze wyniki uzyskano w identyfikacji węglowodorów seskwiterpenowych z Włoch, Hiszpanii i Grecji, z dokładnością 99,6%. Nieco niższe wyniki uzyskane dla innych krajów wynikały głównie z mniejszej liczby zebranych próbek.

Godnym uwagi jest to, że wysokie odsetki prawidłowych przydziałów uzyskano z zestawu danych, który uwzględniał naturalną, wysoką heterogeniczność oliwy z oliwek i zmienność analityczną, ponieważ obejmował próbki z głównych odmian dla każdego obszaru produkcyjnego, z różnych lat uprawy, a próbki podzielono na kilka partii analitycznych.


Niższe koszty operacyjne, możliwe szerzsze zastosowanie metody

Zdaniem naukowców, nowa metoda idzie w ślady kilku wcześniejszych metod laboratoryjnych służących do identyfikacji pochodzenia oliwy z oliwek, ale teraz zmniejsza zapotrzebowanie na oprzyrządowanie i koszty operacyjne.

Opierając się na wynikach uzyskanych w ramach niniejszych badań, to samo podejście można zawęzić, aby uwierzytelniać pochodzenie olejów pozyskiwanych z mniejszych obszarów. Autorzy badania stwierdzili, że ta sama metoda może być również zastosowana do uwierzytelniania wysokiej jakości oliwy z oliwek extra virgin w Unii Europejskiej z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG).Źródło:

Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Comments


bottom of page