top of page

Produkt z Polski uznany za zafałszowany ze względu na suchą masę

Ser Mozzarella Light marki Tesco został uznany za zafałszowany przez Czeską Inspekcję Rolno-Spożywczą. Produkt pochodzi z Polski.


Ser Mozzarella Light marki Tesco został uznany za zafałszowany przez Czeską Inspekcję Rolno-Spożywczą. Produkt pochodzi z Polski.


Niezgodność zawartości suchej masy

Czeska Inspekcja Rolno-Spożywcza (CAFIA) zleciła firmie Tesco Stores ČR a.s. natychmiastowe wycofanie zafałszowanego produktu TESCO LIGHT MOZZARELLA w opakowaniu 210 g (termin przydatności do 12.08.2021, partia: L.1194, kraj pochodzenia: Polska). Producent podał na etykiecie, że sucha masa stanowi co najmniej 32% masy produktu. Jednakże analiza laboratoryjna wykazała zawartość suchej masy jedynie na poziomie 27,2%, co oznacza wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistej zawartości środka spożywczego, nawet po uwzględnieniu miary niepewności +/- 1,5%. W związku z powyższym inspektorzy CAFIA nakazali sprzedawcy natychmiastowe wycofanie wadliwej partii ze swojej sieci detalicznej oraz wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary na osobę kontrolowaną.


Powiadomienie do Systemu Pomocy i Współpracy Administracyjnej (AAC)

W następstwie CAFIA wprowadzi odpowiednie informacje do Systemu Pomocy i Współpracy Administracyjnej (AAC), co pozwoli na zakończenie dochodzenia w tej sprawie w kraju pochodzenia.


Comments


bottom of page