top of page

Ponad 30% niezgodności w etykietowaniu i identyfikowalności mięsa we Francji

Zaktualizowano: 8 paź 2020

Francja, DGCCRF opublikowała wyniki kontroli mięsa i produktów mięsnych. Sprawdzono łącznie 1926 przedsiębiorstw...


Francja, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Kontroli Nadużyć Finansowych (DGCCRF) w sierpniu 2020 roku opublikowała wyniki kontroli mięsa i produktów mięsnych z 2018 roku, kiedy to sprawdzono 1926 przedsiębiorstw (duże i średnie sklepy, rzeźnie, hurtownie, zakłady rozbioru i przetwórstwa, hodowcy prowadzący sprzedaż bezpośrednią, restauracje). Kontrolom poddano wołowinę, cielęcinę, baraninę, wieprzowinę, drób.


Niezgodności w etykietowaniu i identyfikowalności mięsa

Zastrzeżenia dotyczyły głównie etykietowania i identyfikowalności produktów. Odsetek niezgodności przekracza 30%. Niezależnie od sposobu dystrybucji stwierdzono fałszowanie pochodzenia - zagraniczne mięso sprzedawano jako francuskie. Dalsze zastrzeżenia dotyczyły błędnych informacji o rasie, regionalnym pochodzeniu oraz niewłaściwego stosowania znaków jakości. Wykryte problemy z identyfikowalnością to niewystarczająca wiedza kierowników rzeźni, nieprzeszkolony personel, brak samokontroli procedur identyfikowalności, nie sprawdzanie informacji załączonych do partii produktów (np. numerów serii).


Wnioski DGCCRF z kontroli

W przypadku stwierdzenia niedociągnięć w procedurach identyfikowalności mięsa nie jest możliwe zapewnienie rzetelności informacji dostarczanych konsumentom, a domniemane cechy produktu nie mogą zostać zagwarantowane. Według DGCCRF specjaliści muszą być świadomi problemów związanych z wdrażaniem wiarygodnych procedur identyfikowalności w swoich zakładach. DGCCRF ponownie przeprowadzi kontrole w 2020 r.

Źródło: DGCCRF


W tym tygodniu w bazie Probase360 opublikowaliśmy 44 przypadki zafałszowań żywności


Comments


bottom of page