top of page

Ponad 2 miliony litrów zafałszowanej oliwy z oliwek we Włoszech

Włoska Guardia di Finanza wraz z Departamentem Głównego Inspektoratu Ochrony Jakości i Zwalczania Nadużyć w Przemyśle Rolno-Spożywczym (ICQRF) przeprowadziły wspólnie operację „Verum et Oleum”, która doprowadziła do zajęcia ponad 2 milionów litrów zafałszowanej oliwy z oliwek.

Włoska Guardia di Finanza wraz z Departamentem Głównego Inspektoratu Ochrony Jakości i Zwalczania Nadużyć w Przemyśle Rolno-Spożywczym (ICQRF) przeprowadziły łącznie 183 kontrole w ramach operacji „Verum et Oleum”. Operacja miała na celu ochronę krajowej produkcji oliwy z oliwek.


Przeprowadzone kontrole

Kontrole przeprowadzono w podmiotach działających w sektorze oliwy z oliwek w całym kraju oraz w głównych portach wejścia surowców pochodzenia zagranicznego. Po fazie wstępnej, mającej na celu kalibrację interwencji w obliczu konkretnych wskaźników ryzyka, rozpoczęto wspólne kontrole w miejscach produkcji i wprowadzania surowców.


Wykryte niezgodności

Niezgodnych z przepisami unijnymi i krajowymi było 27,2% pobranych próbek, co stanowiło łącznie 2 300 000 litrów oliwy. Spośród 102 próbek przeanalizowanych w laboratoriach ICQRF, 25 próbek uznano za niezgodne ze względu na jakość niższą od deklarowanej (tj. oliwę z oliwek extra virgin zakwalifikowano jako oliwę z oliwek virgin). Ponadto w trakcie kontroli odnotowano 33 naruszenia administracyjne, dotyczące prowadzenia ewidencji, obowiązkowej dokumentacji i przestrzegania wymogów identyfikowalności. W rezultacie 10 osób zostało zgłoszonych do właściwej prokuratury i poddanych wstępnemu śledztwu w sprawie oszustwa w handlu.


Comments


bottom of page