top of page

Oszustwa związane z winem - nowe narzędzie kontroli jakości pozwalające na weryfikację autentyczność

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) opracowało nowe narzędzie kontroli jakości pozwalające na weryfikację autentyczności win.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) opracowało nowe narzędzie kontroli jakości pozwalające na weryfikację autentyczności win.


JRC wydało Certyfikowany Materiał Referencyjny (CRM) do weryfikacji autentyczności win, zastępujący poprzednią partię, która została wyprzedana z powodu dużego popytu.

Ten CRM o nazwie ERM-AE003 jest substancją chemiczną o specyficznych właściwościach, którą naukowcy mogą wykorzystać w laboratorium do kalibracji pomiarów potrzebnych do oceny autentyczności wina.


Umożliwi on laboratoriom sprawdzenie, czy deklaracja podana na etykiecie jest zgodna z prawdą w odniesieniu do rocznika, pochodzenia geograficznego, niezadeklarowanego dodatku cukru lub rozcieńczenia wodą. CRM zagwarantuje, że prawidłowe wyniki badań umożliwią wiarygodne wykrywanie oszustw.


Wiarygodne pomiary do wykrywania oszustw spożywczych

Fałszowanie wina jest problemem na skalę światową, który dotyka konsumentów. Stawia ono również uczciwych producentów wina w obliczu nieuczciwej konkurencji, ponieważ sfałszowane wina są wprowadzane do obrotu jako produkty wysokiej jakości.

Szacuje się, że oszustwa związane z winem kosztują regularny sektor wina w UE 1,3 mld euro rocznie, co stanowi około 3% całkowitej wartości sprzedaży.


Potwierdzeniem powyższych dwóch akapitów są dane o zafałszowanych produktach spożywczych, które zbieramy i publikujemy w bazie zafałszowań żywności Probase360.

W 2020 r. w całej Europie skonfiskowano ponad milion litrów podrobionych napojów alkoholowych, a w 2021 r. ponad 1,7 mln - przy czym największą ilość stanowiło wino. Działania te podejmowane są w ukierunkowanych akcjach regularnie prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach wspólnych operacji o nazwie OPSON, przy współpracy z Europolem i Interpolem.


W celu wykrycia nieuczciwych produktów, wyniki badań podejrzanych próbek wina są porównywane z danymi uzyskanymi na autentycznych próbkach wina, zawartych w banku danych wina Unii Europejskiej. Aby uzyskać dokładne dane pomiarowe, laboratoria analityczne wykorzystują CRM do kalibracji swoich wyników.


Więcej o JRC i jego narzędziach

JRC zapewnia narzędzia analityczne, które umożliwiają państwom członkowskim uzyskanie wiarygodnych i porównywalnych wyników pomiarów w celu wsparcia zharmonizowanego wdrażania rygorystycznych przepisów ustanowionych w prawodawstwie UE, dotyczącym bezpieczeństwa żywności. Narzędzia te obejmują m.in. sprawdzone metody i materiały referencyjne. Są one dostępne dla laboratoriów w całej UE i poza nią.


JRC posiada katalog Certyfikowanych Materiałów Referencyjnych. Materiały te są certyfikowane w celu weryfikacji poprawności pomiarów lub ich kalibracji. JRC jest jednym z głównych twórców i producentów materiałów referencyjnych na świecie. Obecnie dostarcza ponad 760 materiałów referencyjnych i dystrybuuje około 20 000 jednostek rocznie do laboratoriów badawczych na całym świecie.


JRC prowadzi również Centrum Wiedzy na temat Oszustw i Jakości Żywności (KC-FFQ), które dostarcza i udostępnia aktualną wiedzę naukową na temat oszustw żywnościowych i kwestii związanych z jakością żywności.


留言


bottom of page