top of page

OLAF pomaga w postawieniu przed sądem grupy odpowiedzialnej za oszustwa z pomidorami w tle

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) pomógł w rozwiązaniu sprawy oszustwa, dotyczącego defraudacji prawie 850 tys. euro unijnych funduszy rolnych, które zostały przeznaczone na rozwój uprawy pomidorów. Grupa dziewięciu osób i firm z Włoch oraz Rumunii ma stanąć przed sądem.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) pomógł w rozwiązaniu sprawy oszustwa, dotyczącego defraudacji prawie 850 tys. euro unijnych funduszy rolnych, które zostały przeznaczone na rozwój uprawy pomidorów. Grupa dziewięciu osób i firm z Włoch oraz Rumunii ma stanąć przed sądem.


Europejska współpraca

OLAF przy współpracy z rumuńską Narodową Dyrekcją Antykorupcyjną (DNA) i prokuraturą włoskiej gminy Enna wykrył szereg potencjalnie oszukańczych praktyk, które obejmowały składanie fałszywych dokumentów, zakładanie firm-przykrywek i fałszywych deklaracji gruntowych w celu nielegalnego uzyskania funduszy.

Formalnie o oszustwo oskarżono pięciu obywateli Włoch i cztery rumuńskie osoby prawne. Staną przed sądem pod zarzutem utworzenia grupy przestępczej w celu nielegalnego pozyskania unijnych funduszy rolnych w Rumunii.


Dochodzenie i działania grupy przestępczej

OLAF zaangażował się w dochodzenie w 2018 r. po doniesieniach o potencjalnym wykorzystaniu unijnych funduszy rolnych w Rumunii przez grupę Włochów. Po potwierdzeniu tego przez wstępne dochodzenia utworzono wspólny zespół śledczy w 2019 r., który składał się z OLAF, rumuńskiego DNA i prokuratury Ennie.

Zespół śledczy wykrył szereg złożonych nieprawidłowości związanych z oszustwem.


Domniemana grupa przestępcza założyła firmy-przykrywki z siedzibą w Rumunii wyłącznie w celu otrzymywania dotacji unijnych i bez zamiaru uprawy pomidorów.

Okazało się, że za pomocą sfałszowanych dokumentów, takich jak fałszywe umowy najmu i faktury udało się pozyskać 850 000 euro. Kwota ta stanowi około 25% wszystkich unijnych dotacji rolnych przyznanych Rumunii w 2017 r. na produkcję pomidorów. Ponadto ani jeden cent z tej kwoty nie został wydany na rolnictwo, czy na jakikolwiek inny cel w Rumunii. Prawdopodobnie zaraz po wypłaceniu dotacji pieniądze zostały przelane na kona bankowe we Włoszech, gdzie zostały szybko wypłacone i wykorzystane do sfinansowania innych działań przestępczych. Okazało się również, że ta sama grupa już wcześniej mogła stosować w Rumunii podobną metodę oszustwa.


W komunikacie prasowym z 19 stycznia 2022 r. OLAF poinformował o zamknięciu dochodzenia w październiku 2020 r., kiedy to wydano zalecenia dla rumuńskich i włoskich organów sądowych oraz zalecenia dla Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w celu odzyskania pełnej kwoty 850 000 euro.Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Comments


bottom of page