top of page

Nasilenie wycofań w UE z powodu niezadeklarowanego alergenu – orzechów ziemnych

Na przełomie października i listopada 2021 doszło do licznych wycofań produktów z powodu błędnego oznakowania i obecności niezadeklarowanego alergenu – orzechów ziemnych. Problem wywołał błędnie oznakowany składnik produktów. Olej arachidowy został oznakowany jako słonecznikowy.

Na przełomie października i listopada 2021 doszło do licznych wycofań produktów z powodu błędnego oznakowania i obecności niezadeklarowanego alergenu – orzechów ziemnych. Problem wywołał błędnie oznakowany składnik produktów. Olej arachidowy został oznakowany jako słonecznikowy.


Nasilenie wycofań z powodu niezadeklarowanych orzechów ziemnych

Pierwsze zgłoszenie odnotowaliśmy 28 października 2021 r., kiedy to w Belgii wycofano wyrób cukierniczy oraz majonez, a 29 października pojawiła się informacja na portalu RASFF o błędnie oznakowanym oleju arachidowym, który został oznakowany jako olej słonecznikowy. W tym przypadku dodatkowym problemem jest ryzyko zdrowotne z powodu obecności niezadeklarowanego alergenu (orzechów ziemnych). Niezgodny produkt został zgłoszony przez Belgię, pochodzi z Francji i został dystrybuowany w następujących krajach: Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Szwecji (stan z 5 listopada 2021 r.). W tym czasie zauważyliśmy nasilenie wycofań z powodu niezadeklarowanych orzechów ziemnych, a wśród wycofanych produktów dominują sosy, dania gotowe i wyroby cukiernicze.


Olej arachidowy błędnie oznakowany jako olej słonecznikowy

Uzupełniając informacje o produktach zafałszowanych w bazie Probase360, zauważyliśmy nagły wzrost wycofań produktów z powodu niezadeklarowanego alergenu (orzechów ziemnych). W części tych przypadków zostało podane wprost, że powodem wycofania jest zastosowany składnik – olej arachidowy, który został błędnie oznakowany jako olej słonecznikowy.

Należy wspomnieć, że jednak w większości zgłoszeń dotyczących wycofań produktów, nie ma podanych aż tak szczegółowych informacji, a jako powód przytoczono jedynie „niezadeklarowany alergen – orzechy ziemne”. Biorąc pod uwagę fakt, że produkty te zgłaszane są na państwowych portalach krajów wymienionych w zgłoszeniu RASFF, zbieżność dat oraz fakt, że zgłoszenia te obejmują głównie dania gotowe, sosy oraz produkty cukiernicze, można przypuszczać, że w tych przypadkach problem również dotyczy tego samego oleju. Najwięcej produktów, do których trafił jako składnik błędnie oznakowany olej arachidowy zidentyfikowano w Belgii.


Wszystkie znalezione przez nas przypadki niezgodnych produktów, które powiązane są z tą sprawą oraz codziennie wykrywane przypadki zafałszowań żywności z całego świata publikujemy na bieżąco w bazie zafałszowań żywności Probase360.


Poniżej podajemy bezpośredni link do zgłoszenia RASFF oraz jednego ze zgłoszeń z belgijskiego portalu urzędowego, który również włączony jest do naszego monitoringu zafałszowań. Monitoring obejmuje ponad 100 źródeł z całego świata.


Źródła:

  1. https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/511269

  2. https://www.favv-afsca.be/consommateurs/avertissements/2021/2021-10-29d.asp

bottom of page