top of page

Konfiskata ponad 28 ton niezdatnej do spożycia żywności w Hiszpanii


Gwardia Cywilna we współpracy między innymi ze służbami weterynaryjnymi przeprowadziła operację "Potacar" w wyniku której skonfiskowano ponad 28 ton żywności. Zajęte towary znajdowały się w magazynach dystrybucyjnych w prowincjach Saragossa, Walencja i Almeria.


Przeterminowane produkty mięsne i mrożone ryby

Jak podano w informacji, wprowadzane do obrotu produkty mięsne oraz mrożone ryby posiadały przeterminowane daty przydatności do spożycia. Dodatkowo wykazano liczne manipulacje przy etykietowaniu oraz nieprawidłowości w zakresie identyfikowalności.


Dochodzenie służb hiszpańskich

Pierwszą kontrolę w ramach dochodzenia, przeprowadzono w siedzibie firmy zlokalizowanej w Cuarte de Huerva (Saragossa), gdzie powodem zajęcia 1222 kg produktów spożywczych, było ponowne ich oznakowanie z przedłużeniem daty przydatności do spożycia. Jak ustalono, niezdatne towary sprzedano innym zakładom.


Kolejne 1708 kg przeterminowanych produktów zostało skonfiskowane podczas drugiej fazy kontroli, w innym zakładzie w Saragossie. Artykuły tam obecne zamrażano przed upływem terminu przydatności, a następnie wprowadzano do sprzedaży z przekroczoną datą, oznaczone jako świeże.


Firma z siedzibą w mieście Xirivella w prowincji walenckiej, także dystrybuowała produkty w nieważnymi datami przydatności oraz nieprawidłowościami w etykietowaniu.

Kontrole przeprowadzone w trakcie 3 fazy operacji, pozwoliły na przechwycenie dodatkowych 18 196 kg niezdatnych produktów.


Kolejne 45 inspekcji odbytych w ramach ostatniej fazy operacji, doprowadziło do skonfiskowania 6993 kg żywności, a znaczna część z tych produktów pochodziła z firmy w Saragossie, która dostarczała produkty mięsne do innych zakładów.

Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej operacji aresztowano 8 osób, a w sprawie kolejnych 81 osób wszczęto śledztwo w związku z oszustwami przeciwko zdrowiu publicznemu, fałszowaniu dokumentów oraz przynależności do grupy przestępczej.

Comments


bottom of page