top of page

Gwardia Cywilna aresztowała 22 osoby za udział w sprzedaży ponad 253 000 kg zafałszowanej i przeterm

Operację „BIFE” władze hiszpańskie rozpoczęły w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów ds. Zdrowia Publicznego w Las Palmas de Gran Canaria, w zakładzie zajmującym się głównie hurtową sprzedażą produktów mięsnych. Większość z tych produktów była przeterminowana, źle oznakowana lub nieidentyfikowalna.

Operację „BIFE” władze hiszpańskie rozpoczęły w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów ds. Zdrowia Publicznego w Las Palmas de Gran Canaria, w zakładzie zajmującym się głównie hurtową sprzedażą produktów mięsnych. Większość z tych produktów była przeterminowana, źle oznakowana lub nieidentyfikowalna, więc produkty te nie nadawały się do spożycia przez ludzi.


Sprzedaż 253 ton żywności nienadającej się do spożycia przez ludzi

Gwardia Cywilna aresztowała w Las Palmas 22 osoby za udział w sprzedaży 253 000 kg żywności nienadającej się do spożycia przez ludzi. Akcję przeprowadzono przy współpracy z inspekcją ds. zdrowia publicznego i służbami ds. inspekcji sanitarnej. Wydarzenia rozpoczęły się od kontroli w grudniu 2018 r., kiedy to władze hiszpańskie znalazły w chłodniach około 1 500 000 kg produktów, a duża część z nich była przeterminowana. Biorąc pod uwagę ilość i niemożność ich szybkiego przebadania, władze wstrzymały dystrybucję produktów, aby uniknąć komercjalizacji potencjalnie niebezpiecznej żywności.


Stwierdzone niezgodności

Po sprawdzeniu wszystkich towarów stwierdzono następujące nieprawidłowości: magazynowanie przeterminowanych produktów, zastąpienie oryginalnych etykiet fałszywymi ze zaktualizowanymi datami, zamrożone i przeterminowane mięso (które według etykiety powinno być przechowywane w lodówce), kawałki mięsa z naciętymi opakowaniami i pozbawione oryginalnego oznakowania (nacięcie opakowania było zaklejone z zewnątrz fałszywą etykietą), brak identyfikowalności.


Działania władz, unieruchomienie 900 ton mięsa

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego wszystkie towary zostały unieruchomione, a działalność wstrzymana. Ponadto skonfiskowano fałszywe etykiety z markami, logami i danymi firm produkcyjnych. Po analizie dokumentacji udało się zlokalizować i przejąć 900 000 kg mięsa pozyskanego przez dwóch innych dystrybutorów oraz kilka restauracji, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek i były niezdatne do spożycia. Aresztowano łącznie 22 osoby z 8 przedsiębiorstw, które nabyły produkty po niższej cenie, wiedząc że są przeterminowane.

Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie o godzinie 6.00 otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Comments


bottom of page