top of page

Fałszowanie wyników badań analitycznych roślin strączkowych

Zaktualizowano: 1 gru 2020

Kolejny przypadek celowego wprowadzania do obrotu żywności niezdatnej do spożycia. Tym razem sprawa dotyczy holenderskiej firmy, która świadomie dystrybuowała rośliny strączkowe o nadmiernej zawartości aflatoksyny i pestycydów.

Kolejny przypadek celowego wprowadzania do obrotu żywności niezdatnej do spożycia. Tym razem sprawa dotyczy holenderskiej firmy, która świadomie dystrybuowała rośliny strączkowe o nadmiernej zawartości aflatoksyny i pestycydów.


Fałszowanie danych analitycznych

Inspektorzy Holenderskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) przeszukali dwa zakłady firmy z południowo-zachodniej części Holandii. Zajęto dokumenty administracyjne oraz salda bankowe z powodu podejrzeń odnośnie celowego wprowadzania do obrotu roślin strączkowych, które były fałszywie oznaczone jako przeznaczone do spożycia przez ludzi. Firma prawdopodobnie wiedziała o nadmiernej zawartości aflatoksyn i pestycydów w roślinach strączkowych, które wprowadzała do obrotu. W celu ukrycia przekroczonych limitów zakłady fałszowały dane analityczne. Dochodzenie karne jest prowadzone przez prokuraturę.


Źródło: NVWA

Comments


bottom of page