top of page

Fałszowanie ryb i owoców morza nadal stanowi duży problem w Kanadzie – 46% błędnych próbek

Badania przeprowadzone przez organizację pozarządową Oceana Canada wiosną 2021 r. przyniosły podobne wyniki do poprzedniego badania z lat 2017-2019. W 2021 r. stwierdzono błędne oznakowanie lub substytucję w przypadku 46% przebadanych próbek ryb i owoców morza.


Badania przeprowadzone przez organizację pozarządową Oceana Canada wiosną 2021 r. przyniosły podobne wyniki do poprzedniego badania z lat 2017-2019. W 2021 r. stwierdzono błędne oznakowanie lub substytucję w przypadku 46% przebadanych próbek ryb i owoców morza. W poprzednich latach odsetek ten wynosił 47%.


Wysoka skala błędnego oznakowania ryb i owoców morza w Kanadzie

Oceana Canada biorąc pod uwagę powszechne zaniepokojenie Kanadyjczyków i brak postępów rządu w opracowaniu systemu identyfikowalności ryb i owoców morza, odwiedziła cztery miasta (Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto) i pobrała próbki do badań z restauracji i sklepów spożywczych. Wyniki opublikowano w sierpniu 2021 r., a błędne oznakowanie lub substytucję stwierdzono w przypadku 46% z 94 przebadanych próbek ryb i owoców morza. Skala błędnego oznakowania jest niższa od poprzednich lat (2017-2019) o zaledwie jeden punkt procentowy, kiedy to przebadano 472 próbki.


Obawy Kanadyjczyków i brak działań rządu Kanady

Ponadto firma Abacus Data przeprowadziła dla organizacji Oceana Canada badanie rynku, które wykazało, że Kanadyjczycy zdecydowanie popierają identyfikowalność ryb i owoców morza i chcą, aby rząd podjął się odpowiednich działań w tym kierunku. Według tego badania 87% Kanadyjczyków jest zaniepokojonych kupowaniem ryb i owoców morza, które są błędnie oznakowane, a 86% jest zaniepokojona brakiem rozwiązania problemu błędnego oznakowania i nielegalnych połowów w Kanadzie.


Rząd kanadyjski zobowiązał się do wdrożenia w 2019 r. systemu identyfikowalności ryb i owoców morza „od łodzi do talerza”, który zbliżyłby Kanadę do najlepszych światowych praktyk. Pomimo to nadal nie przedstawiono planu i harmonogramu działań. Oceana Canada wezwała rząd do rozpoczęcia działań i opracowania rozwiązania.


Kluczowe wyniki badań:

  • Wskaźniki błędnego oznakowania według miast: Montreal 52%, Ottawa 50%, Toronto 50%, Halifax 32%

  • Stwierdzono 10 przypadków, w których ryba maślana lub tuńczyk były w rzeczywistości eskolarem - ryba ta może powodować biegunki, wymioty, nudności

  • Znaleziono jeden gatunek ryby, który nie jest autoryzowany do sprzedaży w Kanadzie

  • Wśród 13 próbek oznaczonych jako lucjan zidentyfikowano 8 różnych gatunków, 7 próbek zidentyfikowano jako tilapia, a tylko 2 próbki były prawidłowe

  • Wszystkie próbki ryby maślanej, białego tuńczyka i limandy żółtopłetwej zostały błędnie oznakowane (łącznie 24 próbki)

  • Wskaźnik błędnego oznakowania wśród detalistów był niższy o 6,5% w porównaniu do wyników z poprzednich badań Oceana Canada, kiedy to wskaźnik ten wynosił 25%

  • Natomiast wskaźnik błędnego oznakowania w restauracjach wzrósł z 56% do 65%

Problem nielegalnych połowów w Kanadzie

Ponadto raport Oceana Canada z 2020 r. na temat nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych praktyk połowowych wykazał, że Kanada traci do 93,8 mln dolarów dochodów podatkowych z powodu nielegalnego handlu rybami i owocami morza.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone wdrożyły systemy identyfikowalności ryb i owoców morza, a Japonia obecnie je rozwija. Kanada nie wymaga, aby ryby i owoce morza zawierały informacje potwierdzające ich pochodzenie, legalność lub status zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że przepisy dotyczące identyfikowalności działają w celu powstrzymania oszustw i ochrony zarówno konsumentów, jak i oceanów.


Wszystkie wykryte przez nas przypadki zafałszowań żywności publikujemy w bazie zafałszowań żywności Probase360.


Comments


bottom of page