top of page

Europol: Wzrost produkcji fałszywych i podrobionych pestycydów w UE

W ramach siódmej edycji Silver Axe, corocznej operacji Europolu ukierunkowanej na nielegalne pestycydy, zidentyfikowano nowe trendy pojawiające się na czarnym rynku w UE i przejęto 1150 ton nielegalnych pestycydów.

Ukierunkowana na nielegalne pestycydy operacja Silver Axe VII, koordynowana przez Europol, miała miejsce między 25 stycznia a 25 kwietnia 2022 r. i zaangażowała organy ścigania z 31 krajów (25 państw członkowskich UE i sześć państw trzecich). W wyniku jej działań stwierdzono wzrost produkcji fałszywych i podrobionych pestycydów w UE.


1150 ton nielegalnych i podrobionych pestycydów

W ramach siódmej edycji Silver Axe, corocznej operacji Europolu ukierunkowanej na nielegalne pestycydy, zidentyfikowano nowe trendy pojawiające się na czarnym rynku środków ochrony roślin w UE. Działania koncentrowały się na portach, lotniskach i innych punktach wejścia, w których można wykryć przywóz i wywóz nielegalnych i podrabianych pestycydów. Czynności te doprowadziły do dziesięciu aresztowań, zajęcia 1150 ton nielegalnych i podrobionych pestycydów oraz namierzenia fabryki, w której fałszowano produkty. W poprzednich sześciu operacjach Silver Axe przechwycono łącznie 4921 ton pestycydów.


Podczas Silver Axe VII, władze wykryły wzrost przemytu nielegalnych pestycydów na południu Europy i w rejonie Morza Czarnego. W trakcie operacji stwierdzono gwałtowny wzrost liczby przypadków nielegalnych pestycydów pochodzących z Turcji, aczkolwiek podobnie jak rok temu na pierwszym miejscu pozostają Chiny.


Ponadto odnotowano wzrost liczby konfiskat mniejszych przesyłek (do 10 litrów/kilogramów). Na przestrzeni lat nasilił się handel niewielkimi ilościami. Oprócz kontroli granicznych władze monitorują również sklepy internetowe, które podają fizyczny adres do odbioru produktów zakupionych przez Internet. Handel herbicydami, środkami owadobójczymi i grzybobójczymi zawierającymi substancje zakazane utrzymuje się na stałym poziomie, aczkolwiek ujawniono, że obecnie rośnie liczba podróbek powszechnie używanych marek.


Rośnie liczba podrabianych produktów wytwarzanych w UE

Wzrost liczby konfiskat sprzętu produkcyjnego i surowców wysyłanych do Europy wskazuje na nasilenie się działań związanych z podrabianiem towarów w UE. Organy ścigania w państwach członkowskich UE obecnie częściej wykrywają takie aktywności.

Wyróżniono kilka sposobów fałszerstw. Pierwszym z nich jest przywóz prawie gotowych produktów w pojemnikach przypominających znane marki. Po przywiezieniu wystarczy je tylko oznakować, by trafiły na czarny rynek.


Drugi to import nielegalnych składników do produkcji pestycydów. Aby zmniejszyć szanse na wykrycie, chemikalia są używane tylko na końcowym etapie produkcji. Głównie w miejscach, w których podrabiane są również opakowania. Podczas operacji Silver Axe VII bułgarskie władze wykryły jeden taki zakład produkcyjny, a funkcjonariusze przejęli podrobione materiały opakowaniowe i nielegalne pestycydy.


Kolejnym sposobem jest nadużywanie systemu handlu równoległego, który ułatwia procedury zatwierdzania pestycydów sprzedawanych w UE. Niektórzy przestępcy nadużywają tego systemu, wprowadzając nielegalnie wyprodukowane środki ochrony roślin do danego państwa członkowskiego i oszukując, że zostały one już zatwierdzone w innym państwie członkowskim. W ten sposób eliminują potrzebę dalszych zatwierdzeń.


Kraje uczestniczące

Operację wsparły Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), DG SANTE Komisji Europejskiej, CropLife Europe i CropLife International. Poniżej lista krajów uczestniczących w Silver Axe VII

Państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Kraje trzecie: Brazylia, Kolumbia, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i Stany Zjednoczone


Comments


bottom of page