top of page

Badanie w USA wykazało błędne oznakowanie składu suplementów diety dla sportowców


Naukowcy z amerykańskich uczelni Cambridge Health Alliance, Harvard Medical School, University of Mississippi i organizacji NSF International, przebadali 57 suplementów diety dla sportowców, które zostały zakupione online. Do badania wybrano suplementy zawierające 1 z 5 popularnych składników: turkesteron (8 produktów), oktopaminę (8), halostachinę (7), metyloliberynę (21), wyciągi z Rauwolfia vomitoria (13).


Na etykiecie każdego produktu stwierdzono, że suplement zawiera jeden z pięciu związków roślinnych o rzekomych właściwościach zwiększających wydajność. W USA substancje te są wprowadzane do suplementów, ponieważ środek pobudzający zwany efedryną został zakazany w 2004 roku. Jak podają autorzy - FDA nie zatwierdza wstępnie tych składników ani żadnego składnika suplementu pod kątem skuteczności oraz bezpieczeństwa przed ich wprowadzeniem na rynek.


Wyniki badania – 89% niezgodności w deklaracji składu

W przypadku 89% przebadanych produktów stwierdzono niezgodności związane z oznakowaniem. Około 40% przebadanych próbek nie zawierało wykrywalnej ilości zadeklarowanego składnika. Spośród produktów, które zawierały wykrywalne ilości wymienionego składnika, rzeczywista zawartość wahała się od 0,02% do 334% wartości podanej na etykiecie, a 6 produktów zawierało ilość składnika na poziomie 10% wartości zadeklarowanej.


Ponadto stwierdzono, że 7 z 57 produktów (12%) zawierało co najmniej jeden składnik zabroniony przez FDA. Wśród zabronionych składników wykryto: 1,4-dimethylamylaminę, deterenol, oktodrynę, oksylofrynę, omberacetam.


Ograniczenia badania

Badanie miało ograniczenia - mała próba, przeanalizowano tylko 1 próbkę każdego suplementu, przeanalizowano tylko suplementy zawierające 1 z 5 wybranych składników. Nie wiadomo, czy wyniki można uogólnić na inne składniki botaniczne w suplementach dla sportowców. Nie wiadomo też, czy ilości wykrytych składników mogą się różnić między partiami produktu tej samej marki.


Comentários


bottom of page