top of page

Badanie węgla-14 pomaga wykryć zafałszowania olejku z kory cynamonowej

Ze względu na duży popyt na autentyczny składnik i wysoką cenę, olejek z kory cynamonowej jest podatny na fałszowanie. Aby upewnić się, że olejek z kory cynamonowej jest autentyczny i pochodzi ze źródeł roślinnych, stosuje się analizę węgla-14 w celu rozróżnienia między składnikami pochodzącymi z biomasy a petrochemicznymi.

Olejek z kory cynamonowej jest powszechnie stosowany jako środek zapachowy i aromatyzujący. Chociaż firmy często wprowadzają na rynek swoje produkty zawierające naturalnie pozyskiwany olej z kory cynamonowej, branża ta jest narażona na wysokie ryzyko fałszerstwa motywowanego ekonomicznie. Aby uniknąć fałszowania składników, zarówno producenci, jak i dystrybutorzy wdrażają testy autentyczności w ramach procedur zapewniania i kontroli jakości.

Aby upewnić się, że olejek z kory cynamonowej jest autentyczny i pochodzi ze źródeł roślinnych, stosuje się analizę węgla-14 w celu rozróżnienia między składnikami pochodzącymi z biomasy a petrochemicznymi.

Olejek z kory cynamonowej jest powszechnym składnikiem smakowym i zapachowym, często używanym jako przyprawa. Oczekuje się, że światowy rynek sprzedaży olejku cynamonowego będzie rósł o około 3,6% rocznie w latach 2018-2025. Według prognoz sprzedaż roczna wzrośnie z wartości 100 mln USD do 130 mln USD. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na olej z kory cynamonowej i wysokie koszty produkcji, istnieje ryzyko, że składnik zostanie zafałszowany przez tańszą alternatywę, taką jak syntetyczny olejek z liści cynamonu, syntetyczny olejek kasja lub aldehyd cynamonowy.


Metoda badania węgla-14

W badaniach żywności analiza węgla-14 jest używana do rozróżniania składników pochodzących z biomasy i produktów petrochemicznych. Każdy produkt lub składnik pozyskiwany z roślin, zwierząt lub materiałów mikrobiologicznych zawiera mierzalną ilość radioaktywnego izotopu węgla-14. Tymczasem składniki pozyskiwane w całości z materiałów ropopochodnych nie zawierają żadnej ilości węgla-14.

Analiza węgla-14 wykorzystuje akceleratorowy spektrometr masowy (AMS) do pomiaru dokładnej zawartości procentowej węgla w materiale pochodzącym z biomasy, zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak ASTM D6866 lub ISO 16620-2.

Wyniki analizy węgla-14 dadzą wartość procentową, wskazującą jaka część badanej próbki pochodzi z zawartości biologicznej.


Wzmocnienie procedur kontroli jakości

Rozpowszechnienie fałszerstw sprawiło, że w całym łańcuchu dostaw kluczowe znaczenie ma wykrywanie fałszywych produktów i składników. Zgłoszenie produktów do analizy przez laboratorium zewnętrzne jest kluczowym krokiem dla producentów i dystrybutorów. Celem tego jest wzmocnienie procedur kontroli jakości i utrzymania jakości produktu. Chociaż analiza węgla-14 nie może rozróżnić różnych źródeł pochodzenia naturalnego, jest to wiarygodna analiza do weryfikacji, czy próbka pochodzi z biomasy, petrochemii, czy jest mieszaniną tych dwóch źródeł.

W przemyśle spożywczym i napojów analiza węgla-14 jest przydatna zarówno do uwierzytelniania składników pochodzących z biomasy, jak i do weryfikacji zafałszowania składników przy użyciu syntetycznych składników petrochemicznych. Przykładowo, próbka oleju z kory cynamonowej z oświadczeniem na etykiecie „całkowicie naturalne składniki” zwraca wynik 100% zawartości biologicznej - oznacza to, że próbka pochodzi w całości ze źródeł biomasy, co potwierdza autentyczność oświadczenia na etykiecie. Jeśli jednak próbka innego oleju z kory cynamonowej z tym samym oświadczeniem „całkowicie naturalne składniki” zwróci wynik, który mieści się w zakresie pomiędzy 0% a 100% zawartości biologicznej, oznacza to, że próbka jest mieszaniną produktów pochodzenia petrochemicznego i biomasy. Wynik 0% zawartości biopochodnych oznacza, że próbka pochodzi w całości ze źródeł petrochemicznych, a zatem nie zawiera żadnych materiałów pochodzenia naturalnego.


Podsumowanie

Ze względu na duży popyt na autentyczny składnik i wysoką cenę, olejek z kory cynamonowej jest podatny na fałszowanie. Dlatego też ustanowienie solidnych programów kontroli jakości w całym łańcuchu dostaw, może zmniejszyć ryzyko oszustw. Przesyłanie próbek do rutynowych analiz, takich jak badanie węgla-14, pozwala producentom i dostawcom na wczesne sprawdzenie, czy składniki (np. olejek z kory cynamonowej) pochodzą z biomasy, czy ze źródeł petrochemicznych.Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

コメント


bottom of page