top of page

Aresztowano 256 osób za przemyt i prowadzenie nielegalnych hodowli węgorzy szklistych w Europie


Wspólna operacja koordynowana przez Europol, w której udział wzięły organy ściągania z całego świata, doprowadziła do aresztowania 256 osób, odpowiedzialnych za sprzedaż 25 ton żywych węgorzy szklistych o wartości około 13 mln euro.


Rekordowa operacja LAKE

Jak podaje Europol, na przestrzeni ostatnich lat populacja węgorza europejskiego zmniejszyła się o 90%. Operacja LAKE ma na celu handel chronionym europejskim węgorzem szklistym, czyli młodymi osobnikami węgorza europejskiego. Opisywana edycja operacji LAKE trwała od października 2022 r. do czerwca 2023 r. Liczba aresztowań i konfiskat wzrosła o ponad 50% i ustanowiła nowy rekord – aresztowano 256 osób odpowiedzialnych za sprzedaż 25 ton żywych węgorzy szklistych o wartości ok. 13 mln euro. Wśród aresztowanych byli obywatele Chin, Malezji, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Ponadto władze przejęły aktywa o wartości ponad 1 mln euro oraz rachunki bankowe zawierające ponad 2 mln euro.


Handel węgorzem szklistym jest jednym z najbardziej znaczących i lukratywnych nielegalnych rodzajów handlu chronionymi gatunkami na całym świecie, z nielegalnymi zyskami szacowanymi na 3 miliardy EUR w szczytowych latach. Udane działania organów ścigania w walce z tym zagrożeniem dla europejskiej fauny i flory w dużym stopniu przyczyniły się do znacznego spadku nielegalnej działalności.


Przestępstwo przeciwko środowisku. Opis działań przestępców.

Za handel węgorzami z Europy do Azji odpowiedzialnych jest kilka siatek przestępczych. W ramach tych organizacji obywatele UE są głównie odpowiedzialni za nielegalne połowy młodych węgorzy w wodach europejskich, podczas gdy obywatele krajów docelowych w Azji organizują dalszą logistykę i transport.


W niektórych przypadkach węgorze szkliste są kupowane od kłusowników, w innych legalnie poławiane węgorze szkliste są kierowane na nielegalne rynki. Zazwyczaj lokalni rybacy łowią węgorze w rzekach, stosując nielegalne i zakazane metody, które często powodują ogromne szkody w rzecznej faunie. W UE istnieje legalny rynek węgorza szklistego, a ryby można przemieszczać po Europie w celu hodowli lub odnowy populacji. W związku z tym przestępcy polegają na legalnie działających przedsiębiorstwach UE, które są pod ich kontrolą i wykorzystują je niewłaściwie.


Po złowieniu węgorze są transportowane i przechowywane w magazynach oraz domach i mieszkaniach w całej Europie. Azjatyccy członkowie sieci przestępczej są zwykle odpowiedzialni za przygotowanie żywych ryb do transportu w walizkach pasażerów lub przesyłkach towarowych. Przesyłki te często są zakamuflowanymi paczkami, oznaczonymi jako towary podczas lotów komercyjnych, ale węgorze są też ukrywane w bagażu pasażerów lub przewożone pojazdami. Te delikatne ryby muszą przetrwać podróż do Azji w zapieczętowanych skrzyniach lub plastikowych torbach, wyposażonych w sprzęt zapewniający odpowiednią temperaturę wody i dopływ tlenu.


Węgorze po dotarciu do Azji są hodowane w gospodarstwach rybnych, a następnie rozprowadzane na różne rynki na całym świecie. Handel węgorzami szklistymi, uważanymi za przysmak w wielu krajach azjatyckich, jest jedną z najbardziej wpływowych form handlu dziką fauną i florą na całym świecie. Podejrzewa się, że z krajów Unii Europejskiej może być przemycanych rocznie nawet 100 ton węgorzy szklistych, których ceny sięgają nawet kilku tysięcy euro za kilogram.


Comments


bottom of page