top of page

7500 kg przeterminowanych składników cukierniczych ze sfałszowanymi etykietami

Litewscy inspektorzy Państwowej Służby Żywności i Weterynarii (VMVT) w ramach kontroli nakierowanych na wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń tlenkiem etylenu, dokonali wzmożonych kontroli dodatków do żywności i wykryli firmę fałszującą składniki cukiernicze.

Litewscy inspektorzy Państwowej Służby Żywności i Weterynarii (VMVT) w ramach kontroli nakierowanych na wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń tlenkiem etylenu, dokonali wzmożonych kontroli dodatków do żywności. W wyniku tych działań, inspektorzy wykryli dostawcę surowców i dodatków do żywności, który przechowywał w swoim magazynie 7,5 tony przeterminowanych składników, stosowanych w wyrobach cukierniczych, nadzieniach i dekoracjach. Były to głównie: galaretki cukiernicze, syropy, glazury, czekolady, kakao i inne.


Stwierdzone niezgodności

Głównym zastrzeżeniem było fałszowanie etykiet przeterminowanych produktów – usunięcie oryginalnych informacji o produktach (data ważności, partia) i zastąpienie ich sfałszowanymi. Inne poważne naruszenia to brak informacji o alergenach w znakowaniu glazury cytrynowej i brak identyfikowalności znaczącej ilości surowców (m.in. odtłuszczonego mleka w proszku). Co więcej, niektóre surowce były wprowadzane na rynek bez oryginalnych etykiet producenta i w zmienionych opakowaniach, pomimo braku odrębnego zezwolenia na konfekcjonowanie. Ponadto nie przeprowadzono żadnych obowiązkowych badań laboratoryjnych wody pitnej i środków spożywczych.


Konsekwencje fałszowania

W wyniku wszystkich odnotowanych naruszeń działalność przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego została zawieszona. Dostawca surowców i dodatków do żywności z Mariampolu może zostać wpisany na listę nierzetelnych podmiotów - uważa się, że te firmy są obarczone zwiększonym ryzykiem i są częściej kontrolowane.

Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie o godzinie 6.00 otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Comentarios


bottom of page