top of page

3-MCPD w żywności dla niemowląt

Zaktualizowano: 8 paź 2020


Rada Konsumentów z Hongkongu (Consumer Council) przeprowadziła badania na 15 modelach paczkowanych preparatów do żywienia niemowląt. Stwierdzono, że wszystkie były zanieczyszczenie 3-MCPD (3-monochloropropano-1,2-diol). EFSA ustaliła dawkę tolerowanego dziennego pobrania (TDI) dla tego związku.

W przypadku spożywania jednego z produktów zgodnie z zaleceniami na jego etykiecie, dawka TDI dla 3-MCPD zostanie przekroczona. Był to produkt najbardziej zanieczyszczony 3-MCPD ze wszystkich przebadanych.

Jak podaje Rada Konsumentów, niektóre marki preparatów dla niemowląt mogą kosztować dwukrotnie więcej od innych. Jednakże badania wykazały, że energia oraz 33 składniki odżywcze w badanych preparatach są na przybliżonym poziomie. Rada podkreśla, że rodzice mogą uznać reklamę produktów dla niemowląt jako czynnik nieodparty, ale w rzeczywistości nie dopatrzono się istotnej różnicy pod względem zawartości składników odżywczych. Ogólne wyniki dla różnych próbek są dobre, a cena niekoniecznie koreluje z jakością.

Test wykazał również, że w przypadku 6 modeli różnica pomiędzy zawartością składników odżywczych a zawartością zadeklarowaną na etykietach przekroczyła granicę tolerancji. W przypadku 1 modelu zawartość L-karnityny była prawie 40% niższa od zadeklarowanej. Rada przekazała wszystkie wyniki testów do Centrum Bezpieczeństwa Żywności (CFS - Centre for Food Safety) Hongkongu.


Wykryto 3-MCPD we wszystkich modelach

3-MCPD jest zidentyfikowany jako zanieczyszczenie. Według wspólnego raportu ekspertów FAO i WHO na temat dodatków do żywności (JECFA) oraz raportu EFSA - nadmierne spożycie 3-MCPD przez dłuższy okres może mieć niekorzystny wpływ na funkcje nerek oraz męski układ rozrodczy u zwierząt laboratoryjnych. W ostatnich latach 3-MCPD (wyrażone jako 3-MCPDE) i genotoksyczny czynnik rakotwórczy zwany glicydolem (wyrażany jako estry glicydowe – GE) wykryto w oleju palmowym i w preparatach dla niemowląt. Powstają one podczas wysokotemperaturowych procesów rafinacji tłuszczu roślinnego. Badania wykazały również, że w wyniku hydrolizy 3-MCPDE i GE w przewodzie pokarmowym uwolnione zostaną odpowiednio 3-MCPD i glicydol o właściwościach toksykologicznych.


Wykryte poziomy 3-MCPD

W badanych 15 modelach wykryto zawartość 3-MCPD w zakresie od 13 do 120 ug/kg. Przykładowo, tymczasowe maksymalne tolerowane dzienne pobranie (PMTDI) dla 1-miesięcznego dziecka o masie ciała 4,3 kg ustalone przez JECFA wynosi 17,2 μg. Ustalenia EFSA są bardziej rygorystyczne, w omawianym przypadku wartość TDI wynosiłaby 8,6 μg.

Na przykładzie modelu z najwyższym poziomem 3-MCPD (120 μg/kg) - jeśli 1-miesięczne niemowlę byłoby karmione zgodnie z zalecaną ilością na etykiecie, spożywałoby 106 g mieszanki. W takim wypadku jego spożycie 3-MCPD przekraczałoby TDI ustalone przez EFSA. W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie mieszankami dla niemowląt zagrożenie dla zdrowia jest większe.


Wykryte poziomy glicydolu i pozostałych zanieczyszczeń

Glicydol obecny jest w żywności jako GE. W badaniu stwierdzono, że 9 modeli zawierało GE na poziomach od 1,1 do 29 μg/kg, z których wszystkie były poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu UE (50 μg / kg). Test wykazał również, że 15 modeli zawierało śladowe ilości ołowiu, a w jednym modelu wykryto śladową ilość ftalanu dibutylu (DBP). Wykryte zawartości nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia niemowląt i małych dzieci.


Niezgodność 6 modeli w oznaczeniu ilości składników odżywczych

W przypadku 6 modeli stwierdzono rozbieżności pomiędzy zawartością składników odżywczych a deklaracją na etykiecie. W modelu o najwyższej cenie zawartość witaminy A była niższa od zadeklarowanej o 21,9%. Na etykiecie innego modelu zawartość witaminy B3 zadeklarowana została na poziomie 3000 μg / 100 g (wykryto 2580 μg / 100 g). W kolejnym modelu zawartości witaminy B3, jodu, selenu, miedzi, choliny, mio-inozytolu i L-karnityny były niższe od wartości zadeklarowanych na etykiecie, z czego w przypadku L-karnityny zawartość była zaniżona o 39,5%. Wyniki testów wskazują, że jest miejsce na ulepszenia w produkcji preparatów dla niemowląt.


Mleko matki idealnym źródłem pożywienia

Mleko matki jest uznawane na całym świecie za idealne źródło pożywienia dla niemowląt. Kompozycja odżywcza zapewnia optymalną równowagę wzrostu i rozwoju niemowlęcia. Jednakże niektóre matki nie mogą karmić piersią z różnych powodów, a mieszanka dla niemowląt stała się jedynym źródłem pożywienia ich dzieci. Dlatego według rady z Hongkongu ważne jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa preparatów dla niemowląt.
Comments


bottom of page