top of page

24% przebadanych próbek oleju w Indiach podejrzanych o zafałszowanie

Z 4461 przebadanych w Indiach próbek oleju przez FSSAI, podejrzewa się, że nawet 24,2% mogło zostać zafałszowanych.

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności w Indiach (FSSAI) stwierdził, że z 4461 przebadanych próbek oleju spożywczego 2,42% było niezgodnych z normami bezpieczeństwa, podczas gdy 24,2% nie spełniało kryteriów jakości, co jest równoznaczne z możliwym zafałszowaniem tych produktów.


Wyniki ogólnokrajowego badania olejów spożywczych w Indiach

W sierpniu 2020 r. FSSAI przeprowadził ogólnokrajowe badanie olejów spożwyczych, aby ocenić bezpieczeństwo, jakość i poziom błędnego oznakowania olejów spożywczych dostępnych na rynku.

Spośród 4461 przebadanych próbek - 2,42% uznano za niebezpieczne ze względu na przekroczenie parametrów obejmujących obecność aflatoksyn, pozostałości pestycydów i metali ciężkich na poziomach wyższych niż określone w miejscowych normach bezpieczeństwa żywności.

Co więcej, 24,2% próbek (1080) było niezgodnych z różnymi wskaźnikami jakości, m.in. w odniesieniu do kwasu cyjanowodorowego i współczynnika załamania światła. Niezgodności te mogą wskazywać na możliwość zafałszowania, np. poprzez zmieszanie z innymi olejami lub składnikami. Inne zaobserwowane niezgodności dotyczyły niedotrzymania norm trwałości (liczby kwasowej, zawartości wilgoci, liczby nadtlenkowej, zjełczenia) oraz norm dotyczących dodatków – dimetylopolisiloksanu i trzeciorzędowego butylohydrochinonu.

Ponadto w kategorii błędnego oznakowania etykiety 12,8% próbek (572) uznano za niezgodne. Zastrzeżenia dotyczyły twierdzeń odnośnie wzbogacenia witaminą A oraz D i niespełnienia ogólnych wymogów FSSAI dotyczących etykietowania.


Metodyka badania

Próbki oleju podzielono na 15 różnych rodzajów – olej gorczycowy, olej kokosowy, olej palmowy, olej mieszany, olej z nasion bawełny, olej sojowy, olej słonecznikowy, olej szafranowy, olej z orzeszków ziemnych, olej rzepakowy, olej z otrębów ryżowych, olej sezamowy, olej kukurydziany, olej lniany, a ostatnią grupę stanowiły wszystkie inne niewymienione oleje. Próbki zostały zebrane z 587 dystryktów w całym kraju przez inspektorów ds. bezpieczeństwa żywności. Próbki te zostały następnie wysłane do laboratoriów stanowych i laboratoriów zgłoszonych przez FSSAI (w tym prywatnych akredytowanych), gdzie zostały przebadane pod kątem parametrów bezpieczeństwa, jakości, błędnego oznakowania - zgodnie z miejscowymi normami. Urząd FSSAI zorganizował spotkanie we wrześniu 2021 r. w celu omówienia kluczowych wyników badania i poprosił odpowiednie władze o zintensyfikowanie działań egzekucyjnych, aby zapobiec fałszowaniu olejów.Źródła:

Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.


Comments


bottom of page